Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rád cestuji a navštěvuji památky a toulám se přírodou. Během výletů pořizuji spoustu fotografií a o všechny svoje zážitky bych se s vámi rád podělil na těchto stránkách. Články jsem napsal tak, aby se dobře četly, nabídly objektivní informace a také vám pomohly nasát trochu atmosféry z daného místa. Přijměte tedy moje pozvání a prostřednictvím jednotlivých příspěvků se imaginárně přeneste spolu s námi na různá místa naši krásné země. Pokud mne chcete podpořit v cestování a přečíst si tak další články, můžete poslat finanční příspěvky na účet 2200304358 / 2010. Děkuji a 

Zde jsou pro vás nejnovější články

 

Nedošín - kaple sv. Antonína Paduánského

Nedošínský háj u Litomyšle se na počátku 19. století zcela proměnil, když jej hrabě Jiří Josef Valdštejn-Vartenberk nechal upravit do podoby parku, který zaplnil drobnými romantickými stavbami, pavilony a chrámky. Nedošínský háj se pak stal vyhledávaným výletním místem s restaurací a tanečním sálem. Konaly se zde studentské majálesy, jenž ve svých knihách s názvem Filozofská historie popisoval Alois Jirásek. Nacházela se zde také zelinářská zahrada se skleníkem, kde se pěstovaly fíky, chmelnice a ovocný sad. Většina staveb však již v druhé polovině 19. století zanikla. 

 
4. 12. 2021 | Rubrika: Kaple v Čechách | Komentářů: 0

Tržek - Faulhammerův mlýn

V Tržku stál již ve středověku velký biskupský mlýn, k němuž byl nejpozději roku 1378 přistavěn velký mlýn o čtyřech složeních. Od roku 1651 začala na mlýně hospodařit rodina Keppertova, kteří zde vydrželi neuvěřitelných 189 let. Trojdílný patrový zděný mlýn byl používán od 70. let 19. století k bydlení a jako sídlo správy. V dražbě mlýn koupil Josef Faulhammer za akciovou společnost 88 měšťanů v Litomyšli, který nechal po roce 1870 vystavět nový pětipodlažní mlýn za 38.500 zlatých se čtyřmi mlýnskými kameny a rovněž byl kompletně opraven splav u Nedošína. Mlýn ovšem ekonomicky neprosperoval a dostal se roku 1893 do veřejné aukce, ve které jej koupil největší akcionář Josef Faulhammer.

 
3. 12. 2021 | Rubrika: Vodní mlýny v Čechách | Komentářů: 0

Tržek - kaple Panny Marie

Kaple Panny Marie byla vystavěna v 2. pol. 19. století. Jedná se o malou čtvercovou stavbu se skosenými nárožími. Stříška kapličky je zakončena lucernou. V polokruhovém okénku nad vchodem je umístěna soška Panny Marie. Před kaplí stojí kamenný kříž s ukřižovaným Kristem. Pochází z roku 1880. Zvon ulila slavná dílna rodiny Schneiderových z Hradce Králové, která vytvořila mimo jiné zvony pro katedrálu svatého Ducha v témže krajském městě.

 
30. 11. 2021 | Rubrika: Kaple v Čechách | Komentářů: 0

Tržek - Zamastilův mlýn

Počátky vodního mlýna na dnešním konci vesnice Tržek se datují do roku 1720, kdy tehdejší nájemce pozemku Jakub Abraham požádal vrchnost o povolení vystavět na své náklady mlýn. Žadatel pocházel ze vsi Moravice a zmíněná půda se nalézala pod rybníkem s názvem Štít poblíž Tržku. Majitelé panství výstavbu povolili a tak se budoucí mlynář pustil do díla. Nový mlýn byl poté oceněn na 300 kop a nebyl zatížen žádnými dluhy. Bylo ustanoveno, že potomci Jakuba Abrahama budou z tohoto mlýna platit roční úrok 24 zlatých, přičemž vrchnost mohla výši nájemného v budoucnu upravovat.

 
29. 11. 2021 | Rubrika: Vodní mlýny v Čechách | Komentářů: 0

Jak jsme v Ostravě pokořili Emu a pak zašli do ZOO

Ostrava má na svém území tolik památek, zajímavosti a turistické cíle, že bylo absolutně nemožné všechny poznat za jednu, tři nebo i pět návštěv. Také my jsme do tohoto rozlehlého města přijeli tolikrát, že by to člověk nespočítal na prstech jedné ruky. Při naší třetí návštěvě ocelového srdce naší republiky jsme věnovali zajímavosti Slezské Ostravy a tento článek vám přináší přehled všech cílů, které jsme v tento den navštívili. Přeji příjemné počtení. 

 
15. 11. 2021 | Rubrika: Pěšky cestou necestou | Komentářů: 0

Ostrava - muzeum Keltičkova kovárna

Muzeum Keltičkova kovárna vybudoval roku 2000 svém domku slezský patriot Svatopluk Chodur, který jej spolu s manželkou provozuje z vlastních nákladů. Muzeum vzniklo v domě z roku 1866, stropy jsou vystavěné v klenbě a takřka dnešní podobu provedl Anton Berner. Dům byl postaven na základech ještě staršího domu, podle posudku ještě před r. 1700. Vystavované předměty se nacházejí na ploše 42 m2, v 8 prosklených vitrínách, na zdech, ve vestavěném regálu a to v celkovém počtu okolo 2000 ks.

 
11. 11. 2021 | Rubrika: Městská muzea | Komentářů: 0

Ostrava - kostel sv. Josefa ve Slezské Ostravě

Prvním kostelem ve Slezské Ostravě byla dřevěná stavba, která byla pro svou zchátralost roku 1555 nahrazena novým zčásti kamenným a zčásti dřevěným svatostánkem, jenž byl zasvěcen sv. Jiřímu. Nový kostel stával na místě dnes již zbouraného domu čp. 70 po levé straně Klášterní ulice ve směru od kostela a věřícím sloužil více než 200 let. Když však přestal kapacitně stačit, byl přestavěn na školu o dvou třídách a pod střechou byla zřízena sýpka na obilí pro poddané v Polské Ostravě. Zároveň byl v letech 1780-1783 postaven nový velký kostel, o jehož výstavbu se nejvíce zasloužil tehdejší farář Václav Josef Rubín z polskoostravské farnosti a hrabě František Josef Wilczek, jakožto největší sponzor. Dodnes stojící kostel sv. Josefa ve Slezské Ostravě je pozdně barokní jednolodní stavba ovlivněná klasicismem. 

 
1. 11. 2021 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0

Ostrava - Nový židovský hřbitov

Nový židovský hřbitov v Ostravě byl zřízen v rámci budování ostravského Ústředního hřbitova v ulici Na Najmanské, který měl sloužit částečně jako náhrada za zrušený hřbitov na místě dnešního Sadu Dr. Milady Horákové. Na Novém židovském hřbitově se začalo pohřbívat v červnu 1965 a později sem bylo přeneseno přibližně 50 náhrobků, zejména ze starého hřbitova.

 
18. 10. 2021 | Rubrika: Hřbitovy | Komentářů: 0

Ostrava - Husův sbor ve Slezské Ostravě

Funkcionalistická stavba Husova sboru s modlitebnou, zvonicí a přilehlým objektem byla na Jeronýmově ulici ve Slezské Ostravě postavena roku 1924, když slavnostní položení základního kamene proběhlo 13. července stejného roku. Datum mělo manifestovat 500. výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova. Kladení kamene provázela velká slavnost zástupu krojovaných účastníků a alegorických vozů. Husův sbor byl vystavěn podle projektu firmy Jožy Dvořáka a C. Kučery ze Slezské Ostravy. Jako raritu je možno jmenovat sochu 1. československého presidenta Tomáše G. Masaryka, která v Husově sboru stojí nepřetržitě již od roku 1924. Přečkala zde nejtvrdší dobu nacistické okupace a represivní komunistický režim a to jen díky tomu, že se všem zdejším farářům podařilo úředníky přesvědčit , že jde o sochu spisovatele Aloise Jiráska.

 
8. 10. 2021 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0

Ostrava - kaple Panny Marie Lurdské

Ostravská kaple Panny Marie Lurdské byla v Zámostí na Keltičkově ulici postavena patrně ve 2. polovině 19. století. V druhém desetiletí 21. století byla kaplička opravena. Nachází se jen pár metrů nad historickou budovou slezskostravské radnice v Keltičkově ulici pojmenované po kováři Keltičkovi, bájném nálezci uhlí v Ostravě.

 
4. 10. 2021 | Rubrika: Kaple na Moravě | Komentářů: 0

Olomouc - přírodní památka Bázlerova pískovna

Bázlerova pískovna se nachází v polích severně od Olomouce a vznikla v období první republiky drobnou těžbou štěrkopísku. V té době bylo území pokryto vlhkými loukami, jenž byly počátkem 70. let 20. století vysušeny vlivem regulace a zahloubení Mlýnského potoka, který už sem při jarních povodních nepřinášel žádnou vodu. Bázlerovu pískovnu tvoří ji jezírko s břehovými porosty, na něž navazují nedávno vytvořené louky s remízky, které zastávají funkci ochranného pásma. Lokalita je významným stanovištěm obojživelníků uprostřed zemědělsky využívané krajiny. Můžeme zde spatřit čolka velkého a obecného, ropuchu obecnou a užovku obojkovou. Velmi významná je přítomnost kriticky ohrožené žáby blatnice skvrnité.

 
30. 9. 2021 | Rubrika: Přírodní rezervace a rašeliniště | Komentářů: 0

Zářecká Lhota - kaple a kříž

Ve středu obce Zářecká Lhota stojí kaplička s věžičkou pro zvon, postavená v roce 1862. Zvon, kterým bylo poprvé zvoněno v roce 1866, odvezli Němci za druhé světové války pro zbrojní účely. Dnes v obci zvoní zvon nový, ovládaný elektrickým pohonem. Kaplička byla v roce 2011 opravena. V roce 1893 byl nákladem občanů postaven ve středu obce kříž s Kristem, který byl později přemístěn do prostoru vedle kapličky.

 
21. 9. 2021 | Rubrika: Kaple v Čechách | Komentářů: 0

Jak jsme navštívili památky Velkého Týnce a Vsiska

Jsou na naší zeměkouli místa, na které když člověk přijde, okamžitě se cítí velmi dobře, spokojeně, bezpečně a ihned zatouží se sem někdy vrátit. Samozřejmě to platí i opačně, na takové by našinec zase co nejrychleji zapomněl. Během našich výletů jsme zažili pocity z obou pólů spokojenosti a jedno z míst, kde jsme se cítili opravdu hodně dobře, se nachází jen kousek od Olomouce. Přitom nebýt hry geocaching, patrně by nám tato lokalita zůstala dlouho utajena, jelikož právě hledání ukryté schránky nás sem přivedlo poprvé. Jedná se o kopec Hradisko nad Velkým Týncem a toto místo nás natolik uchvátilo, že jsme se sem od té doby již několikrát vrátili.

 
20. 9. 2021 | Rubrika: Autem cestou necestou | Komentářů: 2

Vsisko - zámek

Jednopatrový pozdně barokní zámek ve Vsisku dala olomoucká kapitula postavit v roce 1792 uprostřed trojstranné vsi v souvislé statkové zástavbě. Uprostřed rizalitu je vchod, k němuž vede dvojramenné otevřené schodiště s kamenným kuželkovým zábradlím. Nad vchodem do zámku je znak hraběte Emanuela Pötting-Persinga, k jehož kanovnické prebendě náleželo Vsisko až do jeho smrti roku 1897. Kapitula držela statek se zámkem, který však dávala do nájmu, do roku 1948. Po válce patřil zámek JZD a byl využíván pro hospodářské účely. Dnes je rekonstruovaný zámek v soukromém vlastnictví.

 
19. 9. 2021 | Rubrika: Zámky | Komentářů: 0

Vsisko - kaple sv. Matouše

Kaple sv. Matouše byla v obci Vsisko vystavěna roku 1867 z prostředků manželů Matouše a Teldy Nesvadbových. Před kaplí jsou umístěny sochy sv. Barbory a sv. Matouše evangelisty. Autorem soch je sochař Filip Sattler a pocházejí z dvacátých let 18. století. Získány byly od Náboženského fondu. Také je před kaplí umístěn kříž s korpusem ukřižovaného Ježíše Krista z roku 1765. V roce 2003 k výročí 750 let Vsiska proběhla oprava fasády kaple. Finančně se na opravě podílela obec Velký Týnec.

 
17. 9. 2021 | Rubrika: Kaple na Moravě | Komentářů: 0

Velký Týnec - kostel Nanebevzetí Panny Marie

První a patrně dřevěný kostel ve Velkém Týnci stál již roku 1286, druhý kamenný byl vystavěn v roce 1521 a údajně býval o polovinu menší než ten nynější. Kostel zasvěcený rovněž Panně Marii byl zpustošen za třicetileté války, poté vykraden a podstatě tak řádně nesloužil polovině přeživších obyvatel. Základní kámen k současnému baroknímu kostelu byl položen roku 1750 díky iniciativě nového faráře Josefa Karla Veselého. Za rok a půl byl postaven presbytář a poté došly peníze. V dalších měsících se stavělo pomaleji, jelikož se musela bořit stará loď a financí moc nebylo. Naštěstí byl farář synem bohatého olomouckého měšťana a dluhy platil ze svého. Dostavěno bylo podle projektu Jana Kniebandla až roku 1760.

 
16. 9. 2021 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0

Velký Týnec - zámek a zámecký park

Tvrz ve Velkém Týnci existovala zřejmě již roku 1275, kdy na ní seděl Martin z Týnce, pravděpodobně zeměpanský úředník. V roce 1361 postoupil markrabě Jan obec Týnec olomoucké kapitule a sídlil zde jeden z kanovníků, přičemž jako první je zmíněn na zdejším dvoře roku 1376 Vojtěch z Otaslavic. Tvrz, která stále vedle dvora, je jmenovitě připomenuta teprve ve smlouvě mezi kapitulou a olomouckým měšťanem Zichem o pronájmu týneckého dvora z roku 1457. V 15. a 16. století sídlili na tvrzi nájemci dvora a poté, když kapitula převzala dvůr do vlastí hospodářské správy,  šafář a další vrchnostenští služebníci.

 
15. 9. 2021 | Rubrika: Zámky | Komentářů: 0

Velký Týnec - kaple Panny Marie

Kapličku Panny Marie ve Velkém Týnci nechal postavit olomoucký a vratislavský kanovník Dr. František Řehoř Tomáš Pilgrim Kryštof hrabě Giannini, markýz z Carpineta, který dal v roce 1752 olomouckým stavitelem Antonínem Morwitzerem přestavět zchátralou tvrz ve Velkém Týnci na zámek a o tři roky později nechal postavit v zahradě nad silnicí do Grygova prostý letohrádek. Ve stejném roce dal vystavět u cesty z Olomouce do Velkého Týnce malou kapličku, zasvěcenou Panně Marii, která sloužila k pomodlení pocestným i rolníkům na okolních polích. V trojúhelníkovém šítu nad vchodem je pak umístěn jeho rodový erb se lvem a hvězdami. Datum výstavby je uveden na pamětní desce vložené do fasády kapličky, na které je text PRESWATA BOHO RODICZA W RIME Y ZIROVICICH RVSKYCH ZAZRAKY OSLAWE 1755. V nedávné době byla kaplička opravena.

 
14. 9. 2021 | Rubrika: Kaple na Moravě | Komentářů: 0

Velký Týnec - kostel Církve československé husitské

Kostel církve československé husitské byl na dnešní Grygovské ulici ve Velkém Týnci postaven roku 1924 poté, co se po první světové válce téměř polovina místních věřících odklonila od římskokatolické církve a přidala se k nové Církvi československé. Prvním duchovním správcem ve Velkém Týnci byl dekretem Ústředního výboru Církve československé v Praze ze dne 30. července 1920 provizorně ustanoven Innocenc Kuchař. Ve Velkém Týnci však sloužil již od 10. července 1920. Jako farář zde pak setrval až do 1. prosince 1927. Objekt modlitebny slouží svému původnímu účelu dodnes.

 
13. 9. 2021 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0

Jak jsme šli pěšky z Velkého Týnce do Grygova

Na mapě vypadá jako zelený flek uprostřed bílé plochy, připomínající velký hrášek ve smetanové omáčce. Řeč je o kopci Chlum, který je poplatný svému jménu, neboť se tak dříve označoval zalesněný kopec, vrch či pahorek. Ten náš se nachází nedaleko Velkého Týnce u Olomouce a protíná jej zelená turistická trasa. Při jarní návštěvě Hradiska a na něm stojícím památníku Osvobození, z něhož jsme měli krásný výhled na Velký Týnec a okolí, však na delší procházku nezbyl čas. Jako OSN jsme se usnesli, že se jednoho dne určitě na tuto trasu vydáme, jenže příhodná chvíle nastala až na podzim. Jako odměnu za několik měsíců trpělivosti nám příroda nabídla krásné počasí bez mráčků a větrů, úžasně vybarvené stromy a minimální počet turistů, které jsme zde potkali.

 
12. 9. 2021 | Rubrika: Pěšky cestou necestou | Komentářů: 0

Grygov - kaple sv. Jana Nepomuckého

Kaple sv. Jana Nepomuckého byla v Grygově na návsi postavena z peněz farníků roku 1846 na místě starší zvonice, která shořela roku 1818. Vysvěcena byla roku 1849 a roku 1996 byla zrekonstruována a natřena na původní barevný odstín dožluta. Před kaplí stojí kamenný kříž z roku 1856.

 
11. 9. 2021 | Rubrika: Kaple na Moravě | Komentářů: 0

Velký Týnec - památník Osvobození na Hradisku

V roce 1921 byla nad Velkým Týncem vybudována na náklady obce kamenná mohyla. Stojí v prostoru, kde se kdysi nacházelo opevněné hradisko. Stavba pojatá jako Památník osvobození vznikla podle projektu místního rodáka, pražského architekta ing. Františka Koláře. Slavnostního odhalení dne 18.9.1921 se zúčastnil prezident Československé republiky T. G. Masaryk. Tuto událost připomíná nedaleký pamětní kámen s vytesaným nápisem. Na čelní straně mohyly je nápis 1620-VSTALŤ JEST-NÁROD OSVOBOZENÝ-1918. Do mohyly byla umístěna pamětní deska připomínající smrt 31 týneckých mužů padlých na frontě během I. světové války včetně jednoho z dvaceti občanů, kteří se přidali k zahraničním československým legiím. 

 
7. 9. 2021 | Rubrika: Ostatní zajímavosti | Komentářů: 0

Krčmaň - přírodní památka Cigánské zmoly

Přírodní památka Cigánské zmoly se nachází v nadmořské výšce od 230 do 251 metrů, přibližně 2,5 km severozápadně od obce Krčmaň. Její zvlněný reliéf vznikl jako následek dávné těžby vápence. V současnosti je oblast již mnoho desítek let průmyslově nevyužívaná, a proto zde mohlo dojít ke vzniku jedinečných teplomilných společenstev vázaných na vápencové podloží. Z tohoto důvodu byla lokalita navržena k vyhlášení jako přírodní památka.

 
6. 9. 2021 | Rubrika: Přírodní rezervace a rašeliniště | Komentářů: 0

Krčmaň - přírodní památka U bílých hlin

Přírodní památku U bílých hlin najdete v blízkosti obce Krčmaň nedaleko Olomouce. Jedná se o poměrně malé území o rozloze 0,185 ha v nadmořské výšce okolo 220 metrů, kde se daří teplomilné vegetaci se vzácnými druhy rostlin, která potřebuje k růstu vápenaté podloží. Právě díky němu vznikl netradiční název území, jenž bylo pojmenováno podle barvy ornice v okolí, která má díky vápníku velmi světlou barvu. Dalším faktorem, který ovlivnil druhové složení zdejší flóry, je dobrá propustnost zdejší kamenité půdy, která způsobuje její velkou vysychavost.

 
2. 9. 2021 | Rubrika: Přírodní rezervace a rašeliniště | Komentářů: 0

Přestavlky - kaple sv. Karla Boromejského

Kaple sv. Karla Boromejského byla v obci Přestavlky u Tršic postavena někdy v polovině 19. století. Tehdejším obyvatelům se muselo ulevit, neboť nemuseli chodit na bohoslužby do okolních vesnic několik kilometrů. Vždyť počasí kolikrát věřícím nepřálo a za tuhých zim taková výprava nebyla určitě vůbec nic příjemného. Kaple byla roku 1993 opravena.

 
1. 9. 2021 | Rubrika: Kaple na Moravě | Komentářů: 0

Jak jsme v zimě chodili po Valašském Meziříčí

Valašsko jsme v rámci našich výletů navštěvovali pravidelně, jelikož se nám v tomto malebném kraji vždy velice líbilo a během těchto výletů jsme zde poznali mnoho rozličných památek, zajímavostí či přírodních úkazů. Jednoho lednového dne jsme se na východ Moravy vydali znovu, abychom poznali další místa v okolí Valašského Meziříčí, přičemž jsme zavítali i do města samotného. Další řádky pak popisují, kam všude nás v lednu jednoho roku naše nohy zavedly....

 
27. 8. 2021 | Rubrika: Pěšky cestou necestou | Komentářů: 0

Valašské Meziříčí - kostel Nanebevzetí Panny Marie

Předchůdcem současného kostela byl menší kostel sv. Kunhuty ze 13. století, přičemž první písemná zmínka o současném kostele pochází z roku 1419. V roce 1572 kostel vyhořel a byl renesančně přestavěn. Přibyla k němu také renesanční věž s portálem z roku 1581, na němž se nacházejí erby pána Bernarda ze Žerotína a jeho manželky Anny Estery z Kunovic, v němž je osazena kovaná mříž z 1. poloviny 17. století. Kostel poté ještě několikrát vyhořel, především v období třicetileté války. V letech 1681 až 1682 byla ke kostelu přistavěna barokní kaple Panny Marie a žerotínská oratoř, na níž je vyobrazen žerotínský erb.

 
27. 8. 2021 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0

Valašské Meziříčí - zámek Žerotínů

Zámek nad Rožnovskou Bečvou nechal postavit zřejmě Jan z Pernštejna roku 1538, ale stavbu dokončili Žerotínové kolem roku 1548 za meziříčského pána Viléma ze Žerotína. Zámek byl původně jednopatrový a zaujímal prostor severního křídla dnešního zámku. Na straně obrácené k městu byl opatřen dřevěnou pavlačí, která se táhla přes hradbu zámku až k městské zdi a po ní bylo možno projít do farního kostela. Za třicetileté války byl zámek několikrát vydrancován. Roku 1648 napadli město Švédové a zámek i město tehdy z velké části vyhořelo. Ještě téhož roku se podařilo zámek opravit a znovu obydlit.

 
27. 8. 2021 | Rubrika: Zámky | Komentářů: 0

Valašské Meziříčí - pivovar Holendr

Holendr je minipivovar se sídlem v bývalém Dělnickém domě zvaném Dělňák v Krásně nad Bečvou, místní části Valašského Meziříčí. Vznikl v roce 2015 a produkuje svrchně i spodně kvašená nefiltrovaná piva v širokém spektru od výčepní desítky přes ležáky až po speciály. Není to sice nejstarší hospoda ve městě, ovšem pivo se tu čepuje od počátku až dodnes. Stavební, spotřební a úsporné družstvo Dělnický dům ve Valašském Meziříčí požádalo v roce 1934 o povolení k výstavbě Spolkového domu, ve kterém by kromě restaurační místnosti byl i divadelní a tělocvičný sál a zároveň i o hostinskou koncesi. Přes protesty Společenstva hostinských, kteří se evidentně báli konkurence, Dělňák povolení i koncesi získal ještě tentýž rok.

 
24. 8. 2021 | Rubrika: Malé pivovary | Komentářů: 0

Valašské Meziříčí - muzeum řeznictví

Muzeum řeznictví ve Valašském Meziříčí bylo otevřeno 10. září 2015 a založil jej majitel rodinné firmy MP Krásno Karel Pilčík. Jedná se o unikátní zážitkové muzeum v samotném srdci regionu Valašsko a na každém kroku připomíná výjimečné postavení řeznického řemesla v regionu Valašska a odkazuje na vynikající kvalitu místních uzenářských a masných výrobků.  Muzeum představuje vzácnou přehlídku desítky let starých řeznických strojů z 1. poloviny 20. století. Stroje navíc před očima návštěvníků skutečně ožívají, roztáčí je totiž funkční transmisní pohon poháněný stacionárním motorem.

 
23. 8. 2021 | Rubrika: Technická muzea | Komentářů: 0
 


Turistická mýdla - celostátní sběratelská hra

Turisticka mydla


Statistiky

Online: 6
Celkem: 164480
Měsíc: 6479
Den: 240