Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tworków - zřícenina zámku (ruiny zamku w Tworkowie)

Tvorkovské panství bylo do XVI. století v majetku stejnojmenného rodu Tvorkovských. Renesanční zámecká rezidence byla vystavěna na starší středověké budově. S přestavbou se začalo kolem roku 1567 za majitele Kaspera Vyskoty z Vodnik, krajského soudce. Po jeho smrti roku 1574 přešlo panství do majetku rodiny Beesů a roku 1585 je získal Hynek Petrovič Charvát z Wieczy, který přestavbu zámku ukončil. Mezi pozdějšími majiteli byli mimo jiné i Gaszynští a Reisvitzové. Početné věžičky, mansardy, arkýře a také dostavěná hodinová věž vdechly objektu atraktivní a neopakovatelnou podobu. Konec okázalosti zámku položil v roce 1931 požár; co oheň nedokázal zničit, dokonaly válečné operace v dubnu 1945.

article preview

V rámci třídenní dovolené na Hlučínsku, během které jsme byli ubytováni v penzionu v Jilešovicích, jsme navštívili mnoho zajímavých míst a poznali velký počet památek. Během našeho putování jsme zavítali také k našim severním sousedům do Polska, konkrétně do velké vesnice Tworków, kde jsme navštívili kostel sv. Petra a Pavla a pak jsme odjeli k vodnímu mlýnu.

Tworków - Kostel sv. Petra a Pavla 09 - pohled ze hřbitova

Kromě starého klapáče rodiny Pawliků jsme si prohlédli také velký rybník s názvem Trzeciok, na jehož druhém břehu začínal zámecký park, sahající až k ruinám bývalého šlechtického sídla, k němuž jsme později zajeli autem. Kdybychom tušili, že k zámku můžeme dojít pěknou cestou pěšky, nechali bychom náš vůz u mlýna, ale to jsme opravdu nevěděli. Škoda.

Tworków - Pawlikův mlýn 06 - druhý velký rybník před mlýnem a zámecký park

Poté, co jsme ukončili návštěvu Pawlikova mlýna, jsme se tedy vrátili k autu, jímž jsme odjeli k již zmíněným ruinám zámku, jenž byl vystavěn rodem Tvorkovských v letech 1567 - 1585 na místě středověké budovy. Naše stříbrné autíčko jsme zaparkovali v ulici vedoucí k zámku a pak jsme se k němu pomalým krokem vydali. Nemuseli jsme totiž nijak spěchat, neboť do otevření pokladny zbývalo asi dvacet minut.

Tworków - ruiny zámku 06 - pravá část zámku

Když jsme k budce s kasou dorazili, využili jsme volného času k nastudování historie zámku, jenž byl roku 1872 architektem Heydenreichem přestavěn pro potřeby rodiny Saurmů z Jelče v duchu novorenesance. Za plotem nás však nečekalo žádné honosné sídlo, ale obnažené cihlové zdi, neboť zámek roku 1931 vyhořel a co oheň nedokázal zničit, dokonaly válečné operace v dubnu 1945.

Tworków - ruiny zámku 03 - zámek před vyhořením na začátku 20. století

Dokonalou vizáž stavby jsme tak viděli pouze na informační tabuli u brány, na níž jsme našli pohlednici zámku v podobě ze začátku 20. století. Po přečtení historických faktů konečně s mírným zpožděním dorazila paní pokladní, se kterou jsme se přes jazykovou bariéru dokázali domluvit na zakoupení vstupenek. Získali jsme rovněž dvě razítka do památníku a požádali ji o vydání pokladu.

Tworków - ruiny zámku 02 - pokladna, brána a část zámku

Nejednalo se však o žádné přepadení, nýbrž jsme si pouze vyzvedli krabičku s místní keší, kterou jsme si tak přidali mezi úspěšně odlovené. Následně jsme se již vydali na obhlídku stavby v severovýchodní části vsi na říční terase řeky Psiny. Bránou jsme vešli dovnitř areálu, přičemž nás žluté cedule varovaly před vstupem do útrob paláců, kvůli nebezpečí pádu zdiva. Jako první nám padl do oka vodní příkop, který částečně budovu obklopoval.

Tworków - ruiny zámku 04 - pravá část zámku

Za prázdným příkopem se pak tyčily ruiny zámku na půdorysu přibližně podkovovitého tvaru se dvěma křídly po stranách průčelí. Holé zdi z cihel a kamene, které byly před druhou světovou válkou pokryty omítkou, měly své kouzlo a docela se nám líbily. Nejprve jsme zamířili do levé části zámku, která byla vystavěna do výše dvou pater, přičemž jsme na této straně spatřili vysokou hranolovou věž.

Tworków - ruiny zámku 05 - levá část zámku s věží

V její dolní části jsme narazili na zamřížovaný klenutý vstup mezi dvěma pilastry, nad nímž se nacházel erb majitelů panství a několik dalších renesančních ozdobných prvků. O něco výše jsme našli okno s půlkruhovým záklenkem a nad korunní římsou jsme pak spatřili torzo ciferníkových hodin, na nichž si naposledy správný čas návštěvník mohl zkontrolovat naposledy před druhou světovou válkou.

Tworków - ruiny zámku 09 - vchod na věžTworków - ruiny zámku 13 - věž

Jelikož současná věž byla vystavěna na místě starší kolegyně z dob gotiky, našli jsme v její spodní části dochovaný kámen s letopočtem 1567. Právě v tomto roce byla za majitele Kaspera Vyskoty z Vodnik, krajského soudce, zahájena přestavba středověké budovy na renesanční pohodlné sídlo. Po jeho smrti roku 1574 přešlo panství do majetku rodiny Beesů a roku 1585 je získal Hynek Petrovič Charvát z Wieczy, který přestavbu zámku dokončil.

Tworków - ruiny zámku 32 - věž se zničenými hodinami

A protože byla mříž ve věži zamčená, vydali jsme se kolem ní do levého křídla paláce a po opravených schodech s kovovým zábradlím jsme sestoupili do jeho suterénu. Právě v těchto spodních částech stěn byly patrné zbytky zdí s gotickou vazbou cihel, zatímco v horních partiích se nacházelo zdivo renesanční. Hromada cihel u stěny paláce svědčila o tom, že se v této části již pracovalo na jeho opravách.

Tworków - ruiny zámku 17 - sklepení v levé části zámku

Prázdné okna, chybějící podlahy a střecha, holé a vysoké cihlové stěny nad námi, to vše vytvářelo ponurou až stísněnou atmosféru místa, kde se před lety pohybovalo služebnictvo a jejich páni z řad šlechtických rodů Tvorkovských, Gaszynských a Reisvitzů či pozdějších majitelů rodiny Saurmů z Jelče. Ve sklepení nás ještě zaujal podpěrný sloup uprostřed větracího okénka, ale to nebylo všechno.

Tworków - ruiny zámku 21 - zdi paláce v levé části zámku a věž

Ve zdi tohoto křídla jsme ještě shlédli čtyři okna s kamennými rámy, obklopené zbytky sgrafitové výzdoby s rostlinnými motivy z druhé poloviny XVI. století a pak jsme se již vydali do středové části zámku, jemuž vévodilo otevřené nádvoří s patrovými sloupovými arkádami. Na průčelní fasádě jsme si prohlédli novorenesanční štíty a ozdoby a pak jsme již vstoupili do arkádové chodby.

Tworków - ruiny zámku 27 - arkády

Ta musela být v dobách své slávy chloubou zdejší šlechty a tak jsme pomalu kráčeli mezi sloupy a uctivě si prohlíželi přízemní místnosti, v nichž se místy dochovaly valené klenby, někde dokonce i s lunetami. Chodba nás dovedla až do druhého zámeckého křídla, jehož stěny byly v jedné místnosti členěny pilastry se zbytky skromné štukové výzdoby ze druhé poloviny XVII. století.

Tworków - ruiny zámku 31 - arkádová chodba

Pak jsme zase vyšli ven na volné prostranství před zámkem a prohlédli si jej ještě jednou z většího odstupu. Početné věžičky, mansardy, arkýře a také dostavěná hodinová věž vdechly objektu atraktivní a neopakovatelnou podobu, které nijak neuškodily ani dva zmíněné požáry. Možná spíše naopak. Zajímavé bylo také schodiště, končící zdánlivě bezúčelně někde mezi přízemím a prvním patrem.

Tworków - ruiny zámku 30 - schody z přízemí do prvního patra které nikam nevedou

Když jsme si ruiny dostatečně prohlédli, vyšli jsme bránou zase ven a po chvilce jsme došli zpět k našemu autu, jímž jsme zamířili zpátky do České republiky. Ještě než jsme Tworków opustili, zastavili jsme se ve zdejším malém obchodě se smíšeným zbožím, v němž jsme si nakoupili několik druhů piva, sladkostí a dalších dobrot. Potom jsme již Polsku dali vale a přejeli hranice s označením CZ.

Tworków - ruiny zámku 33 - arkády a pravá část zámku

Po pár kilometrech jsme se zastavili ve slezské obci Hať, kde jsme si prohlédli kostel s přilehlým hřbitovem a odlovili dvě kešky. O tomto dobrodružství však již pojednává jiný můj článek, jenž si také určitě přečtěte. Velkým čtenářům doporučuji si v sekci Velké povídání o výletech vyhledat obsáhlý příspěvek o celém našem putování po Slezsku a Polsku.

Tworków - ruiny zámku 26 - pohled na střešní štít přes okno paláce

Kompletní fotogalerii najdete zde

https://jirkacek1.rajce.idnes.cz/Tworkow_-_zricenina_zamku_ruiny_zamku_w_Tworkowie/

Historie :

Tvorkovské panství bylo do XVI. století v majetku stejnojmenného rodu Tvorkovských. Renesanční zámecká rezidence byla vystavěna na starší středověké budově. S přestavbou se začalo kolem roku 1567 za majitele Kaspera Vyskoty z Vodnik, krajského soudce. Po jeho smrti roku 1574 přešlo panství do majetku rodiny Beesů a roku 1585 je získal Hynek Petrovič Charvát z Wieczy, který přestavbu zámku ukončil. Mezi pozdějšími majiteli byli mimo jiné i Gaszynští a Reisvitzové.

V roce 1872 byly architektem Heydenreichem z Kopic provedeny zásadní úpravy zámku v duchu novorenesance pro potřeby rodiny Saurmů z Jelče (Saurma-Jeltsch). Na zbytcích renesančních a starších tak vyrostl novorenesanční objekt. Je umístěn v severovýchodní části vsi na říční terase řeky Psiny, obklopen zčásti vodním příkopem. Čelem je situován k jihu. Je vystavěn z cihel s využitím kamene, původně opatřen omítkami. Z části je jednopatrový, z části dvoupatrový. Je postaven na půdorysu přibližně podkovovitého tvaru se dvěma křídly po stranách průčelí. Ta spolu vytvářejí otevřené arkádové nádvoří. Západní křídlo je o něco delší. Ve východním i západním křídle jsou ve spodních partiích patrné zbytky zdí s gotickou vazbou cihel, v horních partiích se nachází zdivo renesanční.

Při přestavbě v letech 1872-74 bylo rozšířeno a zvýšeno severozápadní průčelí, ze strany nádvoří byla k západnímu křídlu přistavěna čtyřstranná věž na místě věže starší, ze které se ve spodní partii dochoval kámen s letopočtem 1567. Nádvoří získalo patrové sloupové arkády a průčelní fasáda byla doplněna novorenesančními štíty a ozdobami. Místnosti nemají pravidelné uspořádání a jsou převážně jednotraktové. V přízemí se místy dochovaly valené klenby, někde s lunetami.

V jedné z místností západního křídla jsou stěny členěny pilastry se zbytky skromné štukové výzdoby ze druhé poloviny XVII. století. Ve vnější zdi východního křídla se dochovala čtyři okna s kamennými rámy, obklopena zbytky sgrafitové výzdoby s rostlinnými motivy z druhé poloviny XVI. století. Východně od zámku jsou v prostorách nevelkého krajinářského parku dochované velké sklepy, vystavěné z kamene a zaklenuté valenou klenbou.

Početné věžičky, mansardy, arkýře a také dostavěná hodinová věž vdechly objektu atraktivní a neopakovatelnou podobu. Konec okázalosti zámku položil v roce 1931 požár; co oheň nedokázal zničit, dokonaly válečné operace v dubnu 1945. V roce 2003 objekt převzala obec Krzyżanowice a zabezpečila ho tak před další devastací. Od té doby zde probíhají práce, jejichž cílem je stabilizovat ruiny a zajistit je pro odpovídající expozici. V budově staré vozovny vzniknou otevřené dvoupodlažní místnosti a do stávající zámecké věže bude zabudována vyhlídková plošina.

Historie čerpána z webu

http://cz.zamki.pl/?idzamku=tworkow

Zámek Tworków nemá turistickou známku.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář