Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kaple v Čechách

Příspěvky

Kouřim - kaple sv. Víta

Malá barokní kaple sv. Víta byla na Staré Kouřimi postavena roku 1724 soukromým nákladem kouřimských měšťanů Víta Vaváka a Václava Frýdy. Do dnešní podoby byla upravena v roce 1863, kdy malíř Josef Mrkvička v interiéru kaple namaloval nástěnné malby s českými patrony. V roce 2016 byla nákladem města opravena fasáda drobné církevní památky. Kaple reprezentuje základní typ drobných sakrálních staveb, vznikajících na území středních Čech v první polovině 18. století a patří k nejstarším památkám svého druhu na Kolínsku. V její těsné blízkosti byly archeologickým průzkumem odkryty zbytky unikátní dřevěné halové stavby z 9. století o impozantním půdorysu asi 90 x 9 m. Účel této haly, zničené požárem v první polovině 10. století, se dodnes nepodařilo uspokojivě objasnit. Archeologové se přiklánějí k názoru, že stavba sloužila buď jako shromaždiště obyvatel hradiště, či jeho vojenské posádky.

 
18. 10. 2022 | Rubrika: Kaple v Čechách | Komentářů: 0

Kouřim - kaple Panny Marie Pomocné

Barokní kaple Panny Marie Pomocné byla postavena v letech 1724 - 1727 nákladem kouřimského děkana Antonína Jana Marche a opata sedleckého kláštera Oty Zahrádeckého na památku pěti cisterciáckých mnichů z bývalého proboštství, kteří byli údajně na tomto místě v roce 1421 upáleni husity. Stavební projekt kaple původně vypracoval český barokní architekt Jan Blažej Santini, ale ten zemřel ještě před zahájením stavby. Realizace se následně ujal neznámý architekt, který původní projekt zmodernizoval v duchu blížícího se rokoka a církevní památka tak získala zcela jinou podobu. Fasády kaple byly obnoveny roku 1993 a v letech 2017 – 2018 proběhla generální rekonstrukce, kdy byla provedena sanace vlhkosti obvodového pláště a klenby, oprava degradovaných vnitřních i vnějších omítek, obnoveno zasklení oken a dveří a původní barevnost vnějších stěn.

 
27. 9. 2022 | Rubrika: Kaple v Čechách | Komentářů: 0

Kouřim - kaple sv. Anny

Kaple sv. Anny byla u cesty z Třebovle do města Kouřim postavena v barokním slohu v první třetině 18. století na místě, kde od středověku stávaly gotická boží muka. Ty bývaly stavěny na návrších, rozcestích či křižovatkách, aby okolo jdoucího upozornily na daleký rozhled, přírodní zajímavost, významnou bitvu, nějaké neštěstí, hranice pozemků nebo správní území obcí. Proč byly postaveny tyto nad Kouřimí, to bohužel není známo, ale klidně by to mohlo být ze všech výše uvedených důvodů. Kaple sv. Anny byla do dnešní podoby upravena v druhé polovině 19. století a v prvním desetiletí 21. století proběhla její rekonstrukce.

 
25. 8. 2022 | Rubrika: Kaple v Čechách | Komentářů: 0

Svitavy - kaple sv. Jiří

Pravoslavná kaple sv. Jiří byla ve Svitavách vystavěna v letech 2008 – 2017 podle projektu ing. Josefa Lopoura, který původně navrhl jednoduchou stavbu. Plán však byl změněn takřka k nepoznání a tak zde vznikla multifunkční kaple, rozdělená na část sakrální pro konání mší či svateb a na část pro setkávání věřících a jejich aktivity. Město Svitavy darovalo církvi pozemek zdarma, ale i tak stavba stála 4 miliony korun, přičemž financovaná byla pouze z darů či ze sbírek. Splnil se tak sen mnoha věřících, k nimž patří i řada volyňských Čechů, kteří se na Svitavsko přestěhovali ihned po skončení druhé světové války.

 
4. 7. 2022 | Rubrika: Kaple v Čechách | Komentářů: 0

Svitavy - kaple sv. Anny v Lánech

Kaple sv. Anny byla v Lánech, místní části Svitav, postavena ve třicátých letech 20. století a je typickou ukázkou zrustikalizované architektury 20. století. Exteriér kaple prošel v letech 2012-2014 rekonstrukcí. Kaple byla zasvěcena svaté Anně, mamince Panny Marie a tedy Ježíšově babičce. Svatá Anna se stala ochránkyní matek a manželství, šťastného porodu, patronkou horníků, mlynářů, truhlářů, tkalců, krejčích, provazníků, také čeledínů. Zbožní křesťané se k ní přicházeli modlit za déšť, proti bouřce, ale například i za nalezení ztracených předmětů.

 
2. 4. 2022 | Rubrika: Kaple v Čechách | Komentářů: 0

Hradec nad Svitavou - kaple Neposkvrněného početí Panny Marie

Mariánská kaple z přelomu 19. a 20. století nese prvky pozdního baroka a historismu. Nachází se na hranici Svitav a Hradce nad Svitavou. Pouť se zde slaví každoročně na slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu, tedy 8. prosince. Kaple je zasvěcena Neposkvrněnému početí Panny Marie, což je - vedle Mariina Božího mateřství, ustavičného panenství a nanebevzetí - jedním ze čtyř mariologických dogmat. Za dogma bylo slavnostně vyhlášeno 8. prosince 1854 papežem Piem IX.

 
1. 4. 2022 | Rubrika: Kaple v Čechách | Komentářů: 0

Luže - kaple Čtrnácti svatých pomocníků

Paletínská kaple je zasvěcená 14 svatým pomocníkům, ochráncům proti moru, který v Luži zuřil roku 1715. Zakladatelem této kaple byl superior rezidence chlumecké Jan Koc, jenž se zavázal, že bude-li od moru uchráněn, dá postavit kapličku. Svůj slib splnil a lužští na něho vzpomínali těmito verši:  "Pan páter Koc měl peněz moc, vystavěl kapličku na zeleném trávníčku a ještě jich měl dost." Stavba byla dokončena roku 1724 na památku ukončení velké morové epidemie, zakladatel stavby se toho však již nedožil. 

 
5. 1. 2022 | Rubrika: Kaple v Čechách | Komentářů: 0

Luže - kaple sv. Jana Nepomuckého

Na Andělské cestě u Košumberka stojí socha sv. Jana Nepomuckého, postavená v roce 1746 chlumeckým superiorem Františkem Stařímským. Nad ní byla postavena v roce 1761 na třech širokých pilířích kaplička, uvnitř vyzdobena malbami sv. Barbory, sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava s alegorií křesťanských ctností: víry, naděje a lásky, které se nedochovaly. V roce 1847 byla kaplička i socha opravena nákladem košumberského sládka Fr. Zdeňka a další oprava pak provedena roku 1867. Ročně se zde konávaly dvě pobožnosti: v předvečer a ve svátek sv. Jana Nepomuckého a v tyto dny přicházela sem procesí. V roce 2010 svatostánek prošel celkovou rekonstrukcí včetně sochy sv. Jana Nepomuckého.

 
28. 12. 2021 | Rubrika: Kaple v Čechách | Komentářů: 0

Nedošín - kaple sv. Antonína Paduánského

Nedošínský háj u Litomyšle se na počátku 19. století zcela proměnil, když jej hrabě Jiří Josef Valdštejn-Vartenberk nechal upravit do podoby parku, který zaplnil drobnými romantickými stavbami, pavilony a chrámky. Nedošínský háj se pak stal vyhledávaným výletním místem s restaurací a tanečním sálem. Konaly se zde studentské majálesy, jenž ve svých knihách s názvem Filozofská historie popisoval Alois Jirásek. Nacházela se zde také zelinářská zahrada se skleníkem, kde se pěstovaly fíky, chmelnice a ovocný sad. Většina staveb však již v druhé polovině 19. století zanikla. 

 
4. 12. 2021 | Rubrika: Kaple v Čechách | Komentářů: 0

Tržek - kaple Panny Marie

Kaple Panny Marie byla vystavěna v 2. pol. 19. století. Jedná se o malou čtvercovou stavbu se skosenými nárožími. Stříška kapličky je zakončena lucernou. V polokruhovém okénku nad vchodem je umístěna soška Panny Marie. Před kaplí stojí kamenný kříž s ukřižovaným Kristem. Pochází z roku 1880. Zvon ulila slavná dílna rodiny Schneiderových z Hradce Králové, která vytvořila mimo jiné zvony pro katedrálu svatého Ducha v témže krajském městě.

 
30. 11. 2021 | Rubrika: Kaple v Čechách | Komentářů: 0