Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kostely na Moravě

Příspěvky

Cholina - kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Cholině vznikl přestavbou staršího gotického kostela zasvěceného sv. Anně, přičemž bylo zachováno středověké jádro. Dříve plochostropý presbytář byl zaklenut koncem 15. nebo počátkem 16. století. Roku 1605 byl kostel renesančně upraven, přičemž byla zaklenuta loď kostela, byla přistavěna sakristie a německá kaple sv. Anny, která se ale bohužel nedochovala, protože byla zbořena roku 1857.

 
18. 10. 2019 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0

Červenka - kostel sv. Alfonse

V Července u nádraží stojí kostel sv. Alfonse, který byl vystavěn v letech 1860 - 1862 řádem redemptoristů a nahradil malou kapli uvnitř sousedního kláštera. Roku 2007 proběhla výměna střešní krytiny, oplechování a také byly natřeny věže horolezeckou technikou. Další rekonstrukce proběhla v srpnu 2013, kdy byla opravena fasáda kostela.

 
8. 10. 2019 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0

Provodov - kostel Panny Marie Sněžné

Historie poutního místa v Provodově se začala psát roku 1705, kdy v dolním mlýně pod Maleniskem žil mlynář Pavel Vlaštovica. Jeho nemocná žena Anna si stěžovala na bolesti hlavy i očí, neboť ztrácela zrak a marně v modlitbách prosila o své zdraví Pannu Marii. Právě roku 1705 měla sen, ve kterém se jí zjevil anděl, který ji naučil třem modlitbám, jež na jeho příkaz rozšiřovala mezi svými známými. O šest let později, před svátkem Nanebevstoupení Páně, byla mlynářka ve snu vyzvána bělovlasým stařečkem, aby ho následovala. Psal se rok 1711, kdy oba zamířili na Malenisko, kde stařeček zastrčil hůl do země a pravil „Zde je voda, která bude uzdravovat nemocné na těle i duši " a poté zmizel. Další den šla mlynářka na bohoslužby do pozlovického kostela, kam Provodov dříve patřil, a uviděla, že na místě označeném ve snu je hůl a u ní prýštící pramének vody. Umyla si zde vodou nemocné oči a cítila, že lépe vidí. S velkou radostí spěchala do Pozlovic, ale přesto o svém uzdravení nemluvila. Po několika měsících přišel k mlynářce ve snu znovu stařeček a napomenul ji, aby o uzdravující vodě řekla i jiným.

 
24. 9. 2019 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0

Brodek u Prostějova - kostel Povýšení sv. Kříže

Kostel Povýšení sv. Kříže v Brodku u Prostějova byl postaven uprostřed náměstí na místě staršího svatostánku. První zpráva o kostele je z roku 1599, ale je jisté, že je staršího založení. Jak vypadal kostel v původní podobě není známo. Dnešní vzhled získal díky šlechtické rodině z Kleinburgu, jak i dokládá památná deska nad vchodem. Barokní stavba byla dokončena roku 1726. Posvěcen však byl dříve, již roku 1721. Opraven by v letech 1912 - 1913.

 
1. 9. 2019 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0

Ždánice - kostel Nanebevzetí Panny Marie

Raně barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie se nachází východně od centra města Ždánice a vznikl přestavbou původní gotické kaple roku 1701. Nový svatostánek nahradil původní kostel sv. Bartoloměje, který stával na jiném místě a byl za Josefa II. zrušen a posléze zbourán. V nedávné době byl opraven.

 
22. 8. 2019 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0

Pavlov - kostel sv. Barbory

Kostel svaté Barbory byl postaven uprostřed protáhlé návsi ve svažitém terénu, který dobře kopíruje. Jeho předchůdcem byla kaplička z roku 1658, která sloužila k modlitbám a mším místních občanů. Kaple byla dlouhá 19 metrů včetně věže, která později posloužila jako presbyterium současného kostela. Věží se vstupovalo do kapličky a také do obecní šatlavy, nacházející se ve střední části věže. Když se roku 1659 jeden z vězňů oběsil, bylo vězení přestěhováno do nedaleké budovy radnice. Roku 1691 byl zakoupen velký zvon.

 
14. 8. 2019 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0

Vranovice - kostel Navštívení Panny Marie

Kostel Navštívení Panny Marie ve vinařské obci Vranovice postavil židlochovický stavitel Josef Jelínek v letech 1868–1870, varhany postavil známý znojemský varhanář Benedikt Latzl. Na přelomu prvního a druhého desetiletí 21. století byl celkově rekonstruován.

 
13. 8. 2019 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0

Řepiště - kostel sv. Michaela Archanděla

V obci Řepiště patří k nejcennějším památkám místní jednolodní filiální dřevěný kostelík, který nese jméno sv. Michaela Archanděla. Názory na založení řepišťského kostela se v rozličných pramenech různí. Jóža Vochala ve "Vlastivědě Těšínska" udává rok 1484, prof. Adamus v "Našem Slezsku" rok 1485. Řepištský kostel byl původně kostelem farním. Od roku 1652 patřil protestantům (luteránům), kterým byl v roce 1654 odňat a přifařen k Šenovu. 

 
10. 8. 2019 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0

Konice - kostel sv. Jana Křtitele

Hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele v Konici je patrně nejstarší stavební památkou města, jelikož se jeho původ odvozuje od data 1560 na zvonu ve vížce kostela a spadá tudíž do poloviny 16. století. V letech 1686 a 1748 byl přestavován. V 80. letech 20.století byla provedena přestavba na smuteční síň, která necitlivě změnila zvláště interiér kostela.

 
9. 8. 2019 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0

Konice - kostel Narození Panny Marie

Na místě dnešního kostela Narození Panny Marie v Konici stával pravděpodobně už ve 14. století starší chrám, o němž se toho moc neví. V roce 1556 byla dokončena nová výstavba nebo významná rekonstrukce kostela, kterou započal Zikmund Helt z Kementu patrně pod vlivem své manželky Aleny Konické ze Švábenic, jež ovšem 2. dubna 1554 zemřela. Svědčí o tom rytý nápis na obdélníkové mramorové pamětní desce, osazené na epištolní straně nad původním vstupem do presbytáře, která je opatřena erby stavebníků, majitelů panství.

 
8. 8. 2019 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0