Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kostely na Moravě

Příspěvky

Mohelnice - kostel sv. Stanislava

Kostel svatého Stanislava v Mohelnici byl postaven na místě bývalé kaple svaté Barbory jako hřbitovní. Na vlastní náklad výstavbu zahájil v roce 1577 mohelnický rodák, pražský arcibiskup Antonín Brus. Zemřel však ještě před dokončením kostela, v roce 1580. Kostel vysvětil olomoucký biskup Stanislav Pavlovský v roce 1584. Během třicetileté války byl kostel v roce 1642 poničen. 

 
7. 7. 2019 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0

Mohelnice - kostel sv. Vladimíra

Evangelický kostel či kaple sv. Vladimíra v Mohelnici byla postavena na rohu ulic Okružní a Olomoucké roku 1906. V době naší návštěvy byl kostelík využíván pravoslavnou církví a také československou církví husitskou. Obhlídku jsme začali vzadu u trojbokého kněžiště, jenž mělo zazděná okna a k němuž byla přilepena jednoduchá sakristie čtvercového půdorysu s běžnými okny. Pak jsme kráčeli kolem lodi svatostánku, na níž jsme spatřili tři pseudogotická okna s vitráží, prosvětlující interiér kostela. Na valbové střeše jsme marně hledali sanktusník, pouze na okraji jsme viděli několik sněhových zábran.

 
7. 7. 2019 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0

Ludgeřovice - kostel sv. Mikuláše

Chrám sv. Mikuláše v obci Ludgeřovice byl dokončen za pouhý rok mezi lety 1906 - 1907. Největší zásluhu na výstavbě a vybavení kostela měl farář Alois Bitta. Projektantem, stavitelem a dodavatelem materiálů byl Josef Holuscha, podnikatel z Dolního Benešova. Nejvíce peněz na stavbu poskytli samotní farníci a menší částkou přispěl baron Rotschild. Stavební materiál se přepravoval s pomocí koňských povozů, vše bylo stavěno ručně pouze s pomocí kladek a dřevěného lešení, které mělo uvnitř kostela dvanáct pater a venku dvacet pět pater.

 
4. 7. 2019 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0

Frýdek - Místek - Bazilika Navštívení Panny Marie

Na frýdeckém návrší Vápenky byla u silnice vedoucí do Lískovce na náklady vrchnosti roku 1665 vztyčena pískovcová socha Panny Marie s Ježíškem. Plastika madony stojí na hlavě hada a půlměsíci. Jejím autorem je pravděpodobně slezský umělec Salomon Steinhoffer. Místo začalo brzy oplývat zázračnou pověstí. Podle některých zpráv se o mariánských svátcích objevovalo kolem sochy nadpřirozené světlo. Především po údajném uzdravení jisté šlechtičny z Tovarová, sem začala přicházet ve větším počtu pravidelná procesí poutníků z Hané, hlavně z Tovačova, Velké Bystřice a Klenovic. Panně Marii Frýdecké se tak začalo přezdívat „hanácká Panna Maria“. 

 
29. 6. 2019 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0

Bílovice nad Svitavou - kostel sv. Cyrila a Metoděje

Kostel sv. Cyrila a Metoděje byl v Bílovicích nad Svitavou postaven v letech 1908 - 1913 podle návrhu brněnského architekta Antonína Blažka. Kostel posvětil 20. července 1913 děkan Julius Koubek z Bystrce. Během druhé světové války byl dne 29. dubna 1945 poškozen při odstřelování obce ruskými vojsky. V roce 1946 byl opraven a o 12 let později prohlášen za kulturní památku. Do kostela byl v roce 2005 při instalování podlahového vytápění pořízena mramorová řečnická tribuna a oltář ve tvaru obětního stolu zhotovený podle návrhu akademického malíře Ludvíka Kolka.

 
23. 5. 2019 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0

Vsetín - evangelický kostel Horního sboru

Kostel Horního sboru církve evangelické byl ve Vsetíně postaven roku 1827 za působení faráře Jakuba Lukla a díky obětem chudých členů sboru pouhých 50 metrů od staršího svatostánku Dolního sboru. Důvodem výstavby druhého protestantského kostela byl první farář Jan Hrdlička ze slovenského města Modra, který kázal v tom prvním. Jednalo se prý o přísného a autoritativního člověka, který si u některých nekatolíků nezískal mnoho sympatií a jeho působení u této části sboru vyvolávalo odpor. Již roku 1785 se tak sbor rozštěpil na Dolní, jehož členové se hlásili k augsburskému vyznání a Horní, jehož členové následovali vyznání helvetské a hlásili se k odkazu Jana Kalvína.

 
8. 5. 2019 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0

Vsetín - evangelický kostel Dolního sboru

Evangelický kostel Dolního sboru byl jedním z prvních moravských evangelických kostelů, které byly postaveny poté, co císař Josef II. dne 13. října 1781 vydal Toleranční patent. Původní empírová stavba z roku 1782 proto v souladu s podmínkami stanovenými patentem neměla věž ani zvony a vchod se nacházel na její boční straně.

 
8. 5. 2019 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0

Jaroměřice u Jevíčka - kalvárie s kostelem Povýšení sv. Kříže

Historie Kalvárie se začala psát roku 1664, kdy jaroměřičtí občané vztyčili na kopci dřevěný kříž na ochranu před zlým duchem Kadrmanem, jenž tam dle pověsti přebýval a ohrožoval celý kraj. Kříž splnil svůj účel a od té doby k němu nahoru z vděčnosti putoval lid na svátek Nalezení a Povýšení sv. Kříže. Roku 1680 a znova o tři roky později postihla celý kraj morová epidemie a když se smrtelnou nákazu podařilo vymýtit, postavil v roce 1683 majitel panství František Julius Ferdinand Šubíř z Chobyně, kapli na výraz díků, zasvěcenou Povýšení sv. Kříže a čtyřem ochráncům proti moru sv. Rochovi, sv. Fabiánovi, sv. Šebestiánovi a sv. Rozálii.

 
4. 5. 2019 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0

Jaroměřice u Jevíčka - kostel Všech Svatých

Kostel Všech svatých byl vybudován ve 13. století původně jako gotická jednolodní stavba s věží. Některé prameny uvádějí vznik kostela dokonce ještě o století dříve. Zpočátku byl kostel přifařen k Biskupicím, ale později byl již farní. Po husitských válkách duchovní správa v Jaroměřicích  zanikla. Od 16. století až do roku 1620 zde působili českobratrští duchovní.

 
4. 5. 2019 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0

Brno - kostel sv. Josefa s klášterem Voršilek

Kostel svatého Josefa v centru Brna byl postaven v Josefské ulici v barokním slohu v letech 1651 - 1653 podle projektu brněnského stavitele Pavla Weinbergera. Zároveň s ním byl vybudován klášter františkánek a to na místě sousedních čtyř domů, který byly zbořeny. Za Josefínských reforem byl klášter františkánek roku 1782 zrušen a většina jeptišek přijala řád svaté Voršily, přičemž byla při klášteře zřízena škola pro dívky. Na počátku 19. století kostel získal barokně nové barokně-klasicistní vybavení z dílny významného brněnského sochaře Ondřeje Schweigla.

 
3. 5. 2019 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0