Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kostely na Moravě

Příspěvky

Brno - katedrála sv. Petra a Pavla

Počátky katedrály sahají až do přelomu 11. a 12. století, kdy byla na jejím místě postavena románská kaple. Na konci 12. století zde vznikl kostelík, který byl o století později přestavěn na románskou baziliku. Na jejím základě vyrostl na přelomu 13. a 14. století raně gotický kostel sv. Petra, který byl následně několikrát rozšiřován, přestavován i opravován, a to zejména po jeho poškození v době třicetileté války.

 
12. 4. 2019 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0

Slavkov u Brna - kostel Vzkříšení Páně

Kostel Vzkříšení Páně ve Slavkově byl postaven na objednávku Václava Antonína Kounice podle plánů vídeňského dvorního architekta Ferdinanda Hetzendorfa z Hohenbergu v letech 1786 - 1789. Kostel měl mít podle původního projektu dvě vysoké věže, ale kvůli bažinatému podloží a protože kostel byl postaven na základech původního gotického kostela, který se v roce 1757 se z části sesunul a byl proto uzavřen a následně zbořen, věže dosahují pouze po chrámovou střechu.

 
8. 4. 2019 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0

Kyjov - kostel církve československé husitské

Husův sbor, neboli kostel církve československé husitské na Seifertově náměstí v Kyjově byl postaven v roce 1928 dle autora projektu architekta Antonína Mendla. Bílou fasádu zlomyslně ozdobily malůvky pana deště Mrakomora, dodávající stavbě nádech tajemna a patiny. Na čelní straně jsme v dolní části uviděli zastřešené podloubí ze sedmi hranolovými podpěrami a nad ním pak byly čtyři velká okna, pouštějící světlo do interiéru chrámové lodi.

 
24. 3. 2019 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0

Kyjov - kostel českobratrské církve evangelické

Kostel českobratrské církve evangelické v Kyjově byl postaven roku 1928 ve funkcionalistickém slohu dle projektu architekta Josefa Poláška. Zaparkovali jsme přímo naproti vchodu a hned jsme se k němu vydali. Vystoupali jsme po několika schodech ke dveřím, které však byly zamčené a tak jsme si kostel prohlédli pouze zvenku. Vedle vchodu jsme uviděli dvojici spojených oken, které zřejmě patřily nějaké kanceláři, ale možná zde býval byt kněze.

 
24. 3. 2019 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0

Kyjov - kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje v Kyjově byl postaven i přes finanční potíže na místě třech domů na náměstí v letech 1713 - 1720 řádem kapucínů a byl součástí kláštera stejného řádu. Později byly zakoupeny další dva domy na ulici Hrnčířské a roku 1743 byla přistavěna západní kaple, zvaná také bukovanská. Vybavení kostela bylo strohé a až v roce 1754 byla vystavěna nová kruchta a na ní umístěny varhany získané z kostela sv. Andělů Strážných ve Veselí nad Moravou.

 
23. 3. 2019 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0

Drysice - kostel Narození Panny Marie

Kostel Narození Panny Marie byl v Drysicích postaven v letech 1887 - 1889, když předtím místní obyvatelé více jak 100 let chodili na mše do kaple Narození Matky Boží. Časem kapacitně nedostačovala a tak Drysičtí pomýšleli na stavbu nového svatostánku. Za tímto účelem prodala obec roce 1876 svou obecní hospodu a část pozemků, zbytek peněz dodali samotní občané. Plány a rozpočty vypracoval A. Mereta, arcibiskupský architekt. Olomoucký kardinál Bedřich z Fürstenberku daroval dříví, kámen obec, písek zdarma dodal místní obyvatel František Ryšánek a samotní občané horlivě a obětavě pomáhali, takže stavba rychle pokračovala.

 
10. 3. 2019 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0

Napajedla - kostel sv. Bartoloměje

Kostel svatého Bartoloměje v Napajedlech byl vystavěn v letech 1710 - 1712 se souhlasem tehdejšího majitele napajedelského panství Adama Jáchyma z Rotalu. Vysvěcen byl až v roce 1741 olomouckým biskupem Jakubem Arnoštem. Současný kostel ovšem nebyl prvním ve městě, protože již v roce 1418 se v pramenech připomíná napajedelský farář Mikuláš. Původní kostel sv. Bartoloměje stával v bezprostřední blízkosti městského tržiště vedle fary a sloužil také jako pohřebiště rodu Žerotínů a Vartemberků. Byl zde oltář sv. Jocha a sv. Šebestiána, postavený na odvrácení moru, který město sužoval roku 1566.

 
28. 2. 2019 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0

Brno - kostel sv. Máří Magdalény

Kostel svaté Máří Magdalény byl postaven v bývalé židovské čtvrti na místě synagogy v letech 1651–1654 pravděpodobně stavitelem Ondřejem Ernou pro Františkány, kteří přišli o svůj kostel a klášter během třicetileté války. V letech 1654–1671 pak františkáni postavili i přilehlý klášter s nemocnicí a lékárnou a tehdy zde působilo 55 mnichů. Kostel i s klášterem vysvětil 16. dubna 1673 olomoucký biskup Karel II. Lichtenštejn z Kastelkornu.

 
23. 2. 2019 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0

Třinec - evangelický kostel

Evangelický kostel v Třinci byl vystavěn dle návrhu architekta Julia Leischninga z Vídně v letech 1896 – 1899. V letech 2011 - 2013 proběhla generální revitalizace kostela, během níž byla zejména obnovena fasáda kostela a vybudován bezbariérový vstup. Dnes slouží k bohoslužbám Farního sboru Slezské církve, který sídlí v domě Hutník hned u kostela.

 
14. 2. 2019 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0

Třinec - kostel sv. Alberta

Třinecký kostel sv. Alberta byl postaven z režných cihel v roce 1885 na náklady arciknížete Albrechta Fridricha Habsburského ve stylu novogotiky a ve tvaru kříže a má opravdu mohutné rozměry - na délku měří 49,5 m, na šířku 32,5 m, vysoký je 14 m a může pojmout až 2000 osob. Byl zde uplatněn systém raně-gotických francouzských katedrál nebo románských a raně gotických kostelů v Německu, jejichž půdorys je utvořen tak, že na délku jednoho čtverce hlavní lodi připadá dvojnásobek čtverců lodi boční.

 
14. 2. 2019 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0