Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kostely na Moravě

Příspěvky

Valašské Meziříčí - Evangelický kostel a pomník T. G. Masaryka

V prostředí vilové zástavby v parku Botanika vyniká kostel českobratrské církve evangelické. Postaven byl v letech 1908 – 1909 valašskomeziříčským stavitelem J. Demelem podle projektu záhřebského stavitele Leoše Kaldy z roku 1908. Vnitřní vybavení od architektů Pelanta a Sachly bylo v 80. letech 20 století proměněno dle projektu J. Veselého. S budovou kostela je spojená patrová fara zdobená jednoduchými sgrafity. Před rokem 1918 byl ve faře umístěn alumnát pro chudé evangelické studenty a v letech 1907-1922 reformované dívčí gymnázium. V roce 1923 byl ve Valašském Meziříčí ustaven sbor Českobratrské církve evangelické (CČE). V roce 1997 byl areál evangelického kostela a fary prohlášen Ministerstvem kultury ČR za kulturní památku. V současné době se zde odehrávají mše, koncerty, vážné a duchovní hudby.

 
27. 7. 2021 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0

Choryně - kostel sv. Barbory

Empírový kostel svaté Barbory v Choryni byl vystavěn v letech 1785 – 1790 v bezprostřední blízkosti zámku a zároveň s ním vznikla budova fary. O 100 let později byla postavená nová fara, kostel získal varhany, zvony a byla opravena sakristie. Na konci 20. století dostal kostel nové varhany, došlo k rekonstrukci střechy, fasády a opravě fary. V roce 2009 byla zahájena generální oprava stavby, během které došlo ke snížení hlavního oltáře o 50 centimetrů, bylo vybudováno nové schodiště na kůr, vysušeno zdivo a opravena střecha nad panskou oratoří. Kostel získal nový oltář a rozvody elektřiny, byla vyměněna dlažba, provedena výmalba, nainstalováno nové LED osvětlení kostela, elektrické vytápění v lavicích i v sakristii.

 
7. 5. 2021 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0

Zašová - kostel Navštívení Panny Marie

V Zašové stával nejprve dřevěný kostelík zasvěcený svaté Anně, k němuž přiléhal hřbitov. V interiéru byly dva oltáře a na tom hlavním býval údajně umístěn milostný obraz Panny Marie Zašovské. K obrazu jsou první písemné zmínky z roku 1672 spojené s popsanými votivními dary a poutí. Nárůstu poutníků k zázračnému obrazu nestačila kapacita kostela a také nepřítomnost duchovních a tak byl hned vedle dřevěného svatostánku byl v roce 1714 postaven nový zděný kostel, který nechal postavit Karel Jindřich ze Žerotína, majitel Zašové.

 
20. 4. 2021 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 2

Veverská Bítýška - kostel sv. Jakuba

Kostel sv. Jakuba na náměstí ve Veverské Bítýšce byl postaven v letech 1771 - 1782 na místě kapacitně nevyhovujícího kostela z 15. století. Tato pozdně barokní stavba je dlouhá 29 m a široká 12 m. Má osm malovaných oken, na nichž jsou vyobrazeni čeští patroni. Na věž byla počátkem tohoto století posazena nová kopule, která nahradila starou ve tvaru jehlanu. Ve věži jsou čtyři zvony ze 17. století: Jakub, Marie, poledník a umíráček. Hlavní oltář pochází z let 1807 - 1810 a byl navržen brněnským sochařem Ondřejem Schweiglem. Obsahuje oltářní obraz sv. Jakuba (František Werner, 1804) a po stranách sochy sv. Cyrila a Metoděje (O. Schweigel).

 
22. 3. 2021 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0

Dolní Kounice - kostel sv. Petra a Pavla

Kostel svatých Petra a Pavla byl v Dolních Kounicích postaven v letech 1877 - 1879 na místě, kde se předtím nacházela renesanční radnice a měšťanský Kölblův dům. Tento nový kostel nahradil původní kostel z roku 1411, jenž se nacházel na pravém břehu Jihlavy. Starý chrám byl poměrně malý a postupem času už nevyhovoval svou kapacitou. Navíc trpěl častým rozvodňováním řeky a při velké povodni roku 1862 byl natolik poškozen, že musel být uzavřen. Dalších sedmnáct let byly bohoslužby pořádány v kapli svatého Fabiána a Šebestiána a v roce 1881 byl dokonce poničený kostel zbořen.

 
22. 2. 2021 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0

Dolní Kounice - chrám sv. Barbory

Chrám svaté Barbory (lidově Barborka, dříve kaple svatého Fabiána a Šebestiána) je pravoslavný chrám a bývalá římskokatolická kaple ve městě Dolní Kounice. Pravoslavné církvi, slouží od 90. let 20. století a je chráněna jako kulturní památka České republiky. Předchůdcem současné kaple byl protestantský sbor, který byl postaven před rokem 1588. Ten byl přesně o sto let později zcela přestavěn do současné podoby brněnským stavitelem Jiřím Richterem, který nechal stát původní gotické kněžiště. K němu byla přistavěna loď vlastní kaple s kruchtou a sakristie. Od té doby zde až do roku 1783 fungovalo modlitební bratrstvo, kongregace svaté Barbory.

 
19. 2. 2021 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0

Vsetín - kostel Nanebevzetí Panny Marie

Římskokatolický kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vsetíně byl stavěn v 17. století jako zámek. Roku 1689 byl nový zámek i s dušičkovou kaplí věnován církvi na zřízení kostela, fary a školy v souvislosti se zničením nedalekého původního kostela uherskými povstalci. Samotná přestavba zámku na kostel byla poté neustále oddalována a dokonce ještě v roce 1708 byla jeho severní strana opatřena otevřenými arkádami, které pak byly zazděny a nyní tvoří výplň severní zdi kostela. Původní určení stavby připomínají nárožní bašty se střílnami a konzoly balkonu v jižní zdi. Roku 1889 byla zvýšena věž a opatřena cibulovitou bání a do věže byly umístěny tři zvony ulité ve Vídni, zatímco dosavadní byly věnovány kostelu v sousední vsi Hovězí. Jeden z nich nesl letopočet 1523. Fara u kostela z výraznou klasicistní úpravou je z roku 1828.

 
17. 1. 2021 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0

Náklo - kostel sv. Jiří

Kostel svatého Jiří byl postaven po roce 1560 v renesančním stylu na vyvýšeném místě, kde nahradil kamennou tvrz z třináctého století. Tato tvrz stávala v místech staršího pravěkého sídliště, které využilo vyvýšené ostrožny nad rovinatým a pravděpodobně i močálovitým prostorem. Na tvrzi vládli vladykové, kteří se psali z Nákla. Z roku 1356 je zmínku o Tyrvartovi z Nákla, který byl opatem kláštera Hradisko u Olomouce. Dále jsou zmiňováni bratři Mikuláš, řečený Náklo, Hynčík a Heřman, který byl olomouckým generálním vikářem. Zajímavou postavou byl jistý Drslav. Jeho pečeť je přiložena v protestním dopise na koncil s mistrem Janem Husem. Záhy se stal významným husitou a ve válečných událostech získal hrad Gansberk na uherských hranicích.

 
16. 1. 2021 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0

Rozvadovice - kostel Nejsvětější Trojice

Na území obce Rozvadovice nedaleko královského města Litovel stojí kostel Nejsvětější Trojice. Jeho předchůdcem byla kaple, postavená roku 1776 na návsi. Vlastní kostel byl vystavěn v letech 1935 až 1936 právě místo kaple. Podoba kostela se od té doby do současnosti nezměnila, pouze roku 2008 byla vyměněna střešní krytina a v říjnu 2013 proběhla oprava fasády kostela. Projekt vypracoval český architekt Klaudius Madlmayr, jehož tvorbu lze zařadit do meziválečného neoklasicismu a monumentalismu. Vytvořil mnoho návrhů pro římskokatolickou církev a navrhl také množství úředních budov, především na Moravě. Spolupracoval se sochařem Juliem Pelikánem. Mnoho jeho staveb je spojeno s kultem sv. Cyrila a Metoděje.

 
7. 1. 2021 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0

Křelov - kostel sv. Jiljí

Křelov na Olomoucku je poprvé zmiňován v roce 1275 a už čtyři roky poté se v historických análech objevily také zprávy o zdejším kostele. Podle této listiny byl velmož Časta ve sporu se sousedním vladykou Pardusem z Horky o patronátní právo nad kostelem v Křelově, z něhož vzešel jako vítěz. O jeho vzhledu a umístění se však žádné zprávy nedochovaly. Byl patrně menší stavbou a podle mínění farní kroniky stál na návrší na místě nynější kapličky Panny Marie. Patronem kostela byl od roku 1329 řád sester sv. Kláry z Olomouce. To platilo až do roku 1684 je jako patron kostela uváděn klášter Hradisko. Kostel byl patrně již odpradávna zasvěcen sv. Jiljí. Tento původem řecký poustevník je patronem dobročinnosti, tělesně postižených, kojících matek, lesů a kovářů. Svátek počátkem září tak spolu s Křelovskými slavili také v sousedním Břuchotíně, Řepčíně a ve Skrbeni, které do zdejší farnosti dříve patřily. Kromě toho zde byla i farní škola. Zprávy o ní jsou už z roku 1662.

 
23. 12. 2020 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0


 


Turistická mýdla - celostátní sběratelská hra

Turisticka mydla


Statistiky

Online: 2
Celkem: 134051
Měsíc: 6090
Den: 198