Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historické mosty a tunely

Příspěvky

Jezernice - železniční viadukt

Jezernický železniční viadukt mezi Lipníkem nad Bečvou a Hranicemi tvoří součást bývalé Severní dráhy císaře Ferdinanda, jejíž první úsek byl dán do provozu roku 1837. Pro finanční potíže se však jezernický viadukt dokončil až o 5 let později, ale i tak byl do provozu uveden až v roce 1847, kdy došlo ke zprovoznění tratě z Lipníku do Bohumína. Sestává z celkem 35 větších oblouků o světlosti 7,59 metru a 7 menších půlkruhových oblouků o světlosti 5,69, když tloušťka kleneb je 0,63 metru. Opěry jsou prodlouženy rovnoběžnými křídly.

 
4. 3. 2021 | Rubrika: Historické mosty a tunely | Komentářů: 1

Chřiby - nedokončená protektorátní dálnice

S návrhem výstavby dálnic se v Československu začalo již před válkou a to z popudu velkých průmyslníků. Po mnichovském diktátu v roce 1938 se stal požadavek spojení obou konců republiky ještě naléhavější a to i z politických důvodů. V Chřibech byla zahájena stavba dálnice Praha – Brno – Slovensko na jaře 1939. Stavba v úseku Chřibů byla zahájena dne 24.ledna 1939 v 7 hodin ráno kácením lesa pro silniční úsek. V úseku Chřibů měla být také pro složitý terén dálnice stavěna v jednodušších parametrech. V roce 1940 kontroloři konstatovali, že se stavba zpožďuje. Problém bylo i to, že Generální ředitelství stavby dálnic bylo podřízeno úřadu říšského protektora. Musely se například používat dvojjazyčné, českoněmecké nápisy a i slovo státní se muselo všude nahrazovat slovem protektorátní. V létě vykonal inspekci i osobně vyslanec generálního inspektorátu německých silnic. Zjistil spoustu závad a to jak projektových, tak provozních.

 
22. 9. 2020 | Rubrika: Historické mosty a tunely | Komentářů: 0

Choceň - bývalý železniční tunel

Do roku 1845 byla Choceň nevýznamným městečkem, kterému se dokonce železniční trať z Prahy do Olomouce měla vyhnout, jelikož měla vést přes Vysoké Mýto. Vedení tratě tímto směrem zamýšlel i stavitel železnice a pardubický rodák Jan Perner, který se tak chtěl vyhnout skále u Chocně, kde by se musel probourat tunel. Po odmítnutí výstavby trati radními ve Vysokém Mýtě však železničářům nezbývalo nic jiného, nežli skálu prorazit a vybudovat zde na tunel. Lámání tunelu bylo započato 27. března 1843 a skončeno 4. března 1844. Celkem bylo z tunelu vyvezeno na 14 300 m3 suti. Zvětralá opuková skála, kterou byl tunel ražen si však vyžádala provést vyzdění a zaklenutí tunelu. Tyto práce, zahájené 23. července 1844, byly slavnostně ukončeny 17. července 1845 osazením posledního zaklenutí.

 
10. 11. 2019 | Rubrika: Historické mosty a tunely | Komentářů: 0

Žimrovice - Weisshuhnův papírenský náhon

Weisshuhnův náhon byl u Hradce nad Moravicí postaven za pouhý jeden rok z popudu Carla Weisshuhna, jenž byl dědečkem známé opavské rodačky Joy Adamsonové. Weisshuhn byl úspěšný místní podnikatel německého původu, který se rozhodl pro stavbu vlastní papírny v Žimrovicích. Proto musel zajistit dostatek, jak elektrické energie pro chod budoucí továrny, tak především dodávku vody pro svou papírnu. Rozhodl se tedy využít nejbližší zdroj vody, řeku Moravici.

 
13. 9. 2019 | Rubrika: Historické mosty a tunely | Komentářů: 0

Slavíč - Ferdinandův železniční tunel

Ferdinandův tunel v obci Slavíč je 258,9 metrů dlouhý a 6 metrů vysoký a od první poloviny 19. století jím projížděly vlakové soupravy mezi Lipníkem nad Bečvou a Bohumínem. Původně tunel neměl ani stát, jelikož trať měla být vedena v zářezu hlubokém 12 metrů, ale kvůli nestabilnímu geologickému podloží navrhl vrchní inženýr Karel Hummel vybudování otevřeného tunelu.

 
23. 2. 2019 | Rubrika: Historické mosty a tunely | Komentářů: 0

Budišov nad Budišovkou - kamenný most

Ve městě Budišov nad Budišovkou stojí kamenný klenbový pozdně barokní most z 18. století o dvou obloucích z lomového kamene a s plně vyzděným parapetem. Mezi oblouky je pilíř, který má z jedné strany půlválcový a ze druhé obdélníkový tvar. Na parapetu uprostřed mostu je na nízkém polštářovitém soklu, zdobeném vpředu kartuší, socha sv. Jana Nepomuckého v kontrapostu. Na kartuši je plastický letopočet 1725, na bočním průčelí je pak nápis postaveno Léta Páně 1773. Most je 12 metrů dlouhý, 6 metrů široký a nachází se 4 metry nad hladinou Budišovky.

 
6. 12. 2018 | Rubrika: Historické mosty a tunely | Komentářů: 0