Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historické mosty a tunely

Příspěvky

Podhoří - kamenný most pod hradem Drahotuš

Kousek nad obcí Podhoří se v lese pod zříceninou hradu Drahotuš dochoval pěkný kamenný most, který byl podle tabulky na stromě postaven roku 1780. Nahradil rozpadlý dřevěný most, po němž ve středověku jezdily povozy se zásobami do šlechtického sídla či opačným směrem. Most byl od svého vzniku několikrát opravován, neboť nese známky spojování kamenů cementovou maltou, která se v českých zemích začala používat teprve od konce 19. století. K mostu vede modrá turistická stezka, začínající u kostela v Podhoří, která dále vede na zříceninu hradu Drahotuš.

 
12. 1. 2023 | Rubrika: Historické mosty a tunely | Komentářů: 0

Jezernice - železniční viadukt

Jezernický železniční viadukt mezi Lipníkem nad Bečvou a Hranicemi tvoří součást bývalé Severní dráhy císaře Ferdinanda, jejíž první úsek byl dán do provozu roku 1837. Pro finanční potíže se však jezernický viadukt dokončil až o 5 let později, ale i tak byl do provozu uveden až v roce 1847, kdy došlo ke zprovoznění tratě z Lipníku do Bohumína. Sestává z celkem 35 větších oblouků o světlosti 7,59 metru a 7 menších půlkruhových oblouků o světlosti 5,69, když tloušťka kleneb je 0,63 metru. Opěry jsou prodlouženy rovnoběžnými křídly.

 
4. 3. 2021 | Rubrika: Historické mosty a tunely | Komentářů: 1

Chřiby - nedokončená protektorátní dálnice

S návrhem výstavby dálnic se v Československu začalo již před válkou a to z popudu velkých průmyslníků. Po mnichovském diktátu v roce 1938 se stal požadavek spojení obou konců republiky ještě naléhavější a to i z politických důvodů. V Chřibech byla zahájena stavba dálnice Praha – Brno – Slovensko na jaře 1939. Stavba v úseku Chřibů byla zahájena dne 24.ledna 1939 v 7 hodin ráno kácením lesa pro silniční úsek. V úseku Chřibů měla být také pro složitý terén dálnice stavěna v jednodušších parametrech. V roce 1940 kontroloři konstatovali, že se stavba zpožďuje. Problém bylo i to, že Generální ředitelství stavby dálnic bylo podřízeno úřadu říšského protektora. Musely se například používat dvojjazyčné, českoněmecké nápisy a i slovo státní se muselo všude nahrazovat slovem protektorátní. V létě vykonal inspekci i osobně vyslanec generálního inspektorátu německých silnic. Zjistil spoustu závad a to jak projektových, tak provozních.

 
22. 9. 2020 | Rubrika: Historické mosty a tunely | Komentářů: 0

Choceň - bývalý železniční tunel

Do roku 1845 byla Choceň nevýznamným městečkem, kterému se dokonce železniční trať z Prahy do Olomouce měla vyhnout, jelikož měla vést přes Vysoké Mýto. Vedení tratě tímto směrem zamýšlel i stavitel železnice a pardubický rodák Jan Perner, který se tak chtěl vyhnout skále u Chocně, kde by se musel probourat tunel. Po odmítnutí výstavby trati radními ve Vysokém Mýtě však železničářům nezbývalo nic jiného, nežli skálu prorazit a vybudovat zde na tunel. Lámání tunelu bylo započato 27. března 1843 a skončeno 4. března 1844. Celkem bylo z tunelu vyvezeno na 14 300 m3 suti. Zvětralá opuková skála, kterou byl tunel ražen si však vyžádala provést vyzdění a zaklenutí tunelu. Tyto práce, zahájené 23. července 1844, byly slavnostně ukončeny 17. července 1845 osazením posledního zaklenutí.

 
10. 11. 2019 | Rubrika: Historické mosty a tunely | Komentářů: 0

Žimrovice - Weisshuhnův papírenský náhon

Weisshuhnův náhon byl u Hradce nad Moravicí postaven za pouhý jeden rok z popudu Carla Weisshuhna, jenž byl dědečkem známé opavské rodačky Joy Adamsonové. Weisshuhn byl úspěšný místní podnikatel německého původu, který se rozhodl pro stavbu vlastní papírny v Žimrovicích. Proto musel zajistit dostatek, jak elektrické energie pro chod budoucí továrny, tak především dodávku vody pro svou papírnu. Rozhodl se tedy využít nejbližší zdroj vody, řeku Moravici.

 
13. 9. 2019 | Rubrika: Historické mosty a tunely | Komentářů: 0

Slavíč - Ferdinandův železniční tunel

Ferdinandův tunel v obci Slavíč je 258,9 metrů dlouhý a 6 metrů vysoký a od první poloviny 19. století jím projížděly vlakové soupravy mezi Lipníkem nad Bečvou a Bohumínem. Původně tunel neměl ani stát, jelikož trať měla být vedena v zářezu hlubokém 12 metrů, ale kvůli nestabilnímu geologickému podloží navrhl vrchní inženýr Karel Hummel vybudování otevřeného tunelu. V srpnu 1845 byl projekt schválen a stavba z kamenných kvádrů s portály završenými atikovými nástavci byla zahájena. Práci zde našlo na 2.500 dělníků z blízkého okolí i Slezska a Jeseníků. Kvůli výstavbě bylo zbořeno 8 chalup a dva grunty a stavělo se německou tunelovací metodou, jež spočívá ve vykopání dvou podélných šachet v místě budoucích stěn tunelu a jejich následném vyzdění až do výše paty stropní klenby.

 
23. 2. 2019 | Rubrika: Historické mosty a tunely | Komentářů: 0

Budišov nad Budišovkou - kamenný most

Ve městě Budišov nad Budišovkou stojí kamenný klenbový pozdně barokní most z 18. století o dvou obloucích z lomového kamene a s plně vyzděným parapetem. Mezi oblouky je pilíř, který má z jedné strany půlválcový a ze druhé obdélníkový tvar. Na parapetu uprostřed mostu je na nízkém polštářovitém soklu, zdobeném vpředu kartuší, socha sv. Jana Nepomuckého v kontrapostu. Na kartuši je plastický letopočet 1725, na bočním průčelí je pak nápis postaveno Léta Páně 1773. Most je 12 metrů dlouhý, 6 metrů široký a nachází se 4 metry nad hladinou Budišovky.

 
6. 12. 2018 | Rubrika: Historické mosty a tunely | Komentářů: 0