Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slezská Harta - přehrada na řece Moravici

Stavba přehrady Slezská Harta byla zahájena v roce 1987 a dokončena o deset let později. Již v roce 1986 však byly vybudovány některé objekty zařízení staveniště a ještě předtím byl prováděn rozsáhlý geologický průzkum celé oblasti. Výstavba tak velkého vodního díla představovala značný zásah do přírodních, technických, ale i sociálních podmínek. Před zahájením stavby bylo nutné zajistit pokácení všech stromů, keřů, vysekání porostů, zbourání a odklizení budov a zařízení v zátopovém pásmu, byly postaveny náhradní byty, domy a zařízení pro vystěhované obyvatele. 

article preview

Okolo přehrady Slezská Harta jsme se motali téměř během celého výletu, který jsme podnikli na konci letních prázdnin jednoho roku. Poznávání vodního díla jsme započali na nejlukrativnějším místě, čili na hrázi přehrady. Auto jsme nechali na parkovišti kousek od hráze a než jsme se k ní vydali, šli jsme odlovit kešku, potom jsme si pročetli informační tabule, zvěstující fakta o místních zajímavostech a až poté jsme zamířili na hráz.

Slezská Harta 01 - hráz z pohledu od parkoviště

Nejprve jsme nahlédli z boku do hlubiny pod námi, kde tekla řeka Moravice v betonovém korytu, ústící poté do přírodního toku. Dále jsme spatřili několik menších domečků, v níž se nacházelo pracoviště elektrárenských zaměstnanců. Součástí díla se stala totiž také vodní elektrárna se dvěma Francisovými turbínami o výkonu 2,75 a 0,4 MW. Pak jsme svou pozornost upřeli na vnější část hráze, pokrytou travinami a kameny.

přehrada Slezská Harta 16 - vodní elektrárna

Později jsme se dozvěděli, že sypaná hráz přehrady má šikmé jílové těsnění, dvoustupňový pískový filtr a štěrkovou přechodovou část. Zpevněna byla kameny a navíc byla upevněna ke skalnímu podloží injekční štolou a jakousi zavazovací stěnou, kterou jsme si však nedovedli představit. Následně jsme se po chodníku vydali na hřeben hráze. Z jedné strany jsme míjeli asfaltovou silnici a z druhé nás od klidné hladiny odděloval betonový plot. Když jsme se přes něj nahnuli, uviděli jsme kamenitou zeď, snižující se šikmo prudce do vody.

přehrada Slezská Harta 06 - silnice vedoucí po hrázi

Chvíli jsme ji pozorovali a občas jsme i zahlédli ocas nějaké ryby, po níž zůstalo jen rozšiřující se kolo na hladině. Možná to byl kapr nebo parma, cejn, lín či jeden ze pstruhů, kteří zde našli svůj domov. Potom jsme pokračovali v pomalé chůzi po hrázi a čím dál více jsme se přibližovali k odběrné věži, která trčela z vody jako maják. Zjistili jsme, že věž slouží k odběru surové vody a to ze čtyř různých míst.

přehrada Slezská Harta 09 - silnice vedoucí po hrázi

Vedl k ní dlouhý most, ale když jsme k němu přišli, přivítala nás zamčená branka a tak jsme se k ní blíže nedostali. Místo toho jsme pokračovali kousek dál a z dálky jsme zahlédli vrata ve skále na konci hráze. K čemu vchod sloužil jsme se nedozvěděli a dál se nám jít už nechtělo. Byli jsme téměř na konci 540 metrů dlouhé hráze, vysoké až téměř 65 metrů a tak jsme se otočili a vrátili se k autu na parkovišti.

přehrada Slezská Harta 14 - odběrná věž

Náš francouzský vůz s námi pak zamířil do Leskovce nad Moravicí a cestou jsme se zastavili pro kešku u vodárny, odkud jsme opět spatřili část přehrady. Pak jsme již dojeli do Leskovce, kde jsme se zastavili na oběd v restauraci U Marka. Právě odbilo poledne a i když jsme si záhy objednali jídlo, starší číšnice nestíhala. Když se venkovní zahrádka zaplnila, byli jsme rádi, že jsme přijeli ještě brzo a nečekali moc dlouho, ale i tak jsme zde strávili hodinu.

přehrada Slezská Harta 08 - pohled na vodu z hráze

Po obědě jsme popojeli do vedlejší obce Razová, v níž jsme se vydali po stopách tufitů. Po cestě do lomu, v níž se tato sopečná hornina těžila, se nám otevřel pohled na další část přehrady. Vodní hladina se pod ostrým sluníčkem leskla a my jsme pouze tušili, že tímto směrem se rozkládala obec Karlovec, jenž byla až na kostel jako jediná celá zatopena. Voda přehrady zalila sice ještě dalších pět vesnic, ale pouze částečně. Jednalo se o obce Nová Pláň, Razová, Dlouhá Stráň, Leskovec a Roudno.

přehrada Slezská Harta 20 - záliv u Razové

Když jsme se pokochali výhledem, zabočili jsme do nitra tufitového lomu, který jsme se celý prošli a následně jsme spěchali do přístavu v Razové. Zbývalo nám totiž pár minut do odjezdu lodi, kterou jsme se chtěli přepravit do Roudna na druhé straně přehrady. Přišli jsme právě včas a těšili se na plavbu. Bohužel před námi nastoupilo devět lidí a vzhledem ke kapacitě lodi nám kapitán oznámil, že může vzít již jen jednoho.

přívoz Roudno - Razová 03 - přístav Razová

To nám bylo platné jako parní válec na půdě a tak jsme s díky odmítli. Loď s pasažéry odplula a my jsme zůstali v přístavu sami. Rozhodli jsme se, že zde nebudeme čekat zbytečně hodinu než se loď zase vrátí a vydali jsme se po silnici zpět k autu. Vzápětí jsme odjeli do sousední obce Mezina, kde jsme navštívili Venušinu sopku a kostel Nejsvětější Trojice, o kterých se dočtete v jiných mých článcích.

přívoz Roudno - Razová 04 - přístav Razová

Poté došlo na rozhodování, co podnikneme dál, protože původně jsme chtěli jet do Leskovce nad Moravicí, půjčit si v přístavu šlapadla a brázdit vody přehrady. Plán jsme změnili a zamířili jsme do jiného přístavu, do toho v Razové, kde jsme o dvě hodiny dříve již byli. Tentokrát jsme zaparkovali až dole u závory před přehradou a vydali se k nástupnímu molu. Loď se zrovna objevila za zatáčkou a protože jsme měli několik minut čas, tak jsme popošli k vodě.

přehrada Slezská Harta 18 - záliv u Razové a silnice končící ve vodě

Fascinovala nás asfaltová silnice, mizející ve vodě přehrady, která se o pár stovek metrů dál zase vynořila na protějším ostrohu. U mola jsme narazili na tabuli, z níž jsme vyčetli informace o přehradě a sotva jsme dočetli poslední řádky, kapitán zaparkoval své plavidlo u mola a cestující z Roudna vystoupili. Když odešli zůstali jsme s kapitánem sami a pak polovina z nás vstoupila na loď. 

přívoz Roudno - Razová 08 - na lodi

Druhá polovina výpravy odešla k autu, kterým odjeli do Leskovce, kde koupili turistickou známku přehrady. Po chvilce kapitán zapnul motor a vyrazili jsme vstříc protějšímu břehu. Loď nás vezla pětikilometrovou rychlostí a tak jsme v klidu mohli pozorovat vodní hladinu a okolní krajinu, které dominovaly dvě sopky vedle sebe - Velký a Malý Roudný. Po asi 25-ti minutách jsme přistáli v přístavu v obci Roudno, kde jsme kapitánovi poděkovali za jízdu a loď jsme opustili.

přehrada Slezská Harta 27 - střední část přehrady - Velký a Malý roudný

Dál jsme šli již po svých a museli jsme šlapat pěkně do kopce. Když jsme dorazili na dolní křižovatku v Roudnu, tak jsme čekali asi dvacet minut, než pro nás přijelo naše stříbrné auto. Když se tak stalo, všichni jsme odjeli nahoru ke kostelu sv. Michala Archanděla, který jsme si nezapomněli také prohlédnout a poté jsme již zamířili domů do Olomouce.

přehrada Slezská Harta - přehrada pod obcí Roudno

Kompletní fotogalerii najdete zde

https://jirkacek1.rajce.idnes.cz/Slezska_Harta_-_prehrada_na_rece_Moravici/

Historie :

Stavba přehrady Slezská Harta byla zahájena v roce 1987 a dokončena o deset let později. Již v roce 1986 však byly vybudovány některé objekty zařízení staveniště a ještě předtím byl prováděn rozsáhlý geologický průzkum celé oblasti. Výstavba tak velkého vodního díla představovala značný zásah do přírodních, technických, ale i sociálních podmínek.

Před zahájením stavby bylo nutné zajistit pokácení všech stromů, keřů, vysekání porostů, zbourání a odklizení budov a zařízení v zátopovém pásmu, byly postaveny náhradní byty, domy a zařízení pro vystěhované obyvatele. Dále byl zřízen hotelový areál v Razové pro stavbaře přehrady, došlo i na přeložky plynovodu, telefonních a elektrických vedení, vybudována nová čerpací stanice pro úpravnu vody v Leskovci nad Moravicí včetně přivaděče surové vody. Silničáři kolem budoucí přehrady položili nové asfaltové silnice pro stavební stroje a bylo nutné vztyčit několik mostů k zajištění dopravy potřebného stavebního materiálu. Byla zahájena těžba štěrkopísků podél koryta řeky Moravice v Leskovci a v Karlovci, obnoven jeden kamenolom a zřízeno jíloviště u lesa nad Leskovcem. Celkové náklady na vybudování vodního díla Slezská Harta činily na 2,5 miliardy korun, z toho stavební práce si vyžádaly 1,5 miliardy.

Původně plánovaný termín dokončení vodního díla byl rok 1992, ale v důsledku celospolečenských změn v roce 1989, pochybností o pokračování stavby i pro nedostatek finančních prostředků, k tomu došlo o pět let později. Napouštění nádrže začalo počátkem roku 1996 a bylo ukončeno již v roce 1998 kvůli katastrofickým povodním, ke kterým došlo o rok dříve. Slezská Harta byla v té době podle rozlohy devátá největší v České republice.

Historie čerpána z webu

http://www.slezskaharta.eu/ 

Přehrada Slezská Harta je držitelem turistické známky č.1984.

https://www.turisticke-znamky.cz/znamky/slezska-harta-c1984

 

 

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář