Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vesnické skanzeny

Příspěvky

Šargoun - informační středisko CHKO Litovelské Pomoraví

Informační středisko Šargoun najdete nedaleko Litovle na turistické a cyklistické trase v Litovelském Pomoraví. Jedná se o oblíbené místo vycházek obyvatel města Litovel, kde byla postavena budova infocentra, která se náhle za zatáčkou zjeví cyklistům přijíždějícím od Olomouce. Původní název místa Žargóň má snad lužickosrbský původ, ovšem později se ustálil název Šargon a ve 20. století se začal užívat Šargoun. Od poloviny 19. století tu stávala hájenka, na jejímž místě je dnes informační středisko chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví s názvem Šargoun, které turistům nabízí živou expozici o včelařství včetně ukázek z historie a kopiemi historických i soudobých úlů. Expozici doplňují komplexní informace o přírodě, krajině a lidech v Litovelském Pomoraví, které naleznete ve speciálním interaktivním stole.

 
17. 11. 2022 | Rubrika: Vesnické skanzeny | Komentářů: 0

Kouřim - muzeum lidových staveb

K založení Muzea lidových staveb v Kouřimi došlo roku 1972 a bylo vybudováno jako záchranný skanzen zaměřený na památky lidové architektury ze zátopové oblasti přehradní nádrže Švihov. Ke změně koncepce celého skanzenu došlo záhy po jeho otevření, v roce 1976. Muzeum se zaměřilo na lidovou architekturu z celého území České republiky a do skanzenu pak byly dováženy památky z Čech i Moravy. Nereálnost tohoto záměru vyšla najevo už koncem 80. let minulého století. Muzeum jednak nemělo pro tak megalomanský záměr prostor a pak také celý soubor staveb nebyl zrovna sourodý. Po roce 1990 se tedy oblast zúžila pouze na Čechy a roku 1996 došlo k prohlášení areálu za kulturní památku. 

 
20. 8. 2022 | Rubrika: Vesnické skanzeny | Komentářů: 0

Letovice - Keltská usedlost ISARNO

Keltská usedlost Isarno byla založena v roce 1999 na pozemku města Letovice a brzy se stala oblíbeným turistickým cílem. Její název byl odvozen od starého keltského názvu pro železo. Keltská osada se nacházela v Letovicích v bývalém lomu a ukazovala, jak před dvěma tisíci lety žili Keltové. V sezóně se zde konaly různé akce jako například svátek Beltine, Lughnasad nebo Samhain, které lidem přibližovaly život Keltů. Po 10 letech fungování se majitelka budov rozhodla ukončit své působení v Isarnu a převést majetková práva na spoluzakladatele areálu. S tím však nesouhlasilo vedení města a vypovědělo Isarnu smlouvu o pronájmu pozemku. Areál tak začal chátrat a byl poničen vandaly. Některé stavby byly rozebrány a areál měl být srovnán se zemí.

 
30. 3. 2022 | Rubrika: Vesnické skanzeny | Komentářů: 0

Tupesy - muzeum tupeské keramiky

Myšlenka na obnovení a rozšíření Muzea Tupeské keramiky vznikla v létě roku 2004. Záměrem muzea je poukázat na tradici hrnčířského a keramického řemesla, zejména majoliky, jehož vzestup se k regionu Slovácka váže příchodem novokřtěnců - zručných řemeslníků - v 16. století. K obci Tupesy se pak vztahuje nebývalým rozmachem výroby majolikové keramiky na území obce počátkem 20. století. V neposlední řadě se jedná i o připomínku charakteristického keramického dekoru - tzv. Tupeské růže, který ovlivnil dekorování keramiky v širokém okolí a na mnoho generací. V původní podobě a mnoha variantách je tento dekor používán dodnes.

 
4. 10. 2020 | Rubrika: Vesnické skanzeny | Komentářů: 0

Kozlovice - fojtství a obecná škola

Fojtství v Kozlovicích je historická stavba, kde přebývali a úřadovali valašští vojvodové. V roce 1785 zde byla zřízena první triviální škola, která byla později přemístěna do novějších prostor. Na místě bylo vybudováno zděné fojtství. V areálu původního fojtství se nachází muzeum Obecná škola, které nabízí tři stálé expozice. Obecná škola návštěvníka okouzlí autentickou atmosférou vesnické malotřídky spolu s kabinetem a bytem učitele z přelomu 19. a 20. století. V podkroví je umístěna sbírka sakrálního umění s gotickými exponáty i lidovou sakrální tvorbou. Vedle školy najdete stylový valašský pivovar s restaurací.

 
11. 12. 2019 | Rubrika: Vesnické skanzeny | Komentářů: 1

Lednice - barokní statek Nový Dvůr

Nový Dvůr se nachází asi 3 km jižně od Lednice nedaleko Prostředního a Mlýnského rybníka. Leží na červené turistické trase mezi Lednicí a Valticemi a nejbližší vlaková zastávka Lednické rybníky je vzdálena jen 500 m. Budovu na návrší, zdvíhajícím se od břehů Lednických rybníků, tvořily stáje a obytná část. Na empírovém statku je nejhezčí kruhová rotunda uprostřed průčelí, v níž je krásně vymalovaný salónek. V současnosti slouží objekt k chovu koní, ale kdysi se tu bývaly ovce a po přestavbě, kterou měl na starost císařský architekt Josef Körnhausel, přivítaly stáje koně a krávy. Nejen hřebcům, ale i jezdcům se tu líbilo. Zdi Nového dvora poměrně těsně lemoval les, křížený jízdními drahami, rozbíhajícími se do čtyř světových stran. Z alejí se dodnes zachovalo jen pár borovic, trasy jsou zarostlé trávou.

 
26. 11. 2019 | Rubrika: Vesnické skanzeny | Komentářů: 0

Dolánky u Turnova - Dlaskův statek

Usedlost Dlaskův statek byl postaven v malebném údolí řeky Jizery roku 1716 a byl pojmenován po rodině Dlasků, která zde přes 200 let hospodařila. Nejznámějším příslušníkem rodu byl písmák Josef Dlask narozený v roce 1782, který vedl rodinnou kroniku a v roce 1853 se utopil v Jizeře při chytání ryb. Nejtěžší období prožil statek po druhé světové válce, kdy byli jeho původní majitelé vysídleni a objekt připadl místnímu JZD.

 
23. 9. 2019 | Rubrika: Vesnické skanzeny | Komentářů: 0

Kovalovice - Stará pošta pozořická

Stará pošta je unikátní památkou, která je dochovaná v téměř původní podobě bez větších zásahů, jenž má klasický půdorys zájezdních hospod. Charakteristickým znakem Staré pošty jsou bývalé vstupní dveře hlavní budovy s radiálně členěným obloukem připomínajícím vějíř či slunce a s vyřezanou miniaturou postilionské trubky. Budova pošty zde vyrostla jako jedna z řady samot podél císařské silnice budované v první polovině 18. století a na mapě Kovalovic z roku 1826 je uváděna jako „Pozořická pošta“. 

 
8. 9. 2019 | Rubrika: Vesnické skanzeny | Komentářů: 0

Karlštejn - muzeum betlémů

Muzeum betlémů bylo otevřeno v roce 1995 v bývalé barokní faře na karlštejnském náměstí. V přízemí budovy je k vidění kvalitní kolekce českých historických betlémů vyřezávaných ze dřeva, doplněná betlémy z dobových raritních materiálů na příklad z vosku, cukru nebo chleba. Lákadlem pro děti je několik mechanických betlémů, které si samy spouštějí. Na půdě návštěvníky čeká Karlštejnský královský betlém, největší loutkový betlém v České republice rozkládající se na 80 m2.

 
27. 8. 2019 | Rubrika: Vesnické skanzeny | Komentářů: 0

Horní Smržov - skanzen a muzeum bydlení

Muzeum vzniklo rekonstrukcí objektu bývalé zemědělské stavby v letech 2005 - 2006. Součástí muzea jsou výstavní plochy a prostory pro ubytování turistů. Cílem bylo vytvoření expozice zachycující život lidí na venkově v období první poloviny minulého století. Vystaveny jsou především zemědělské stroje a nářadí, ale i ukázka bydlení na venkově včetně vybavení domácnosti. V letech 2008 - 2009 byly rekonstruovány a zpřístupněny další objekty lidové architektury: roubená stodola, kamenný klenutý sklep a dřevěný včelín z  roku 1924 v severní části obce.

 
17. 8. 2019 | Rubrika: Vesnické skanzeny | Komentářů: 0