Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nejnovější turistická mýdla

Příspěvky

Turistické mýdlo 0132 - Bruntál – náměstí Míru, městské hradby, kostel Nanebevzetí Panny Marie

S radostí všem sběratelům oznamujeme, že bylo vyrobeno nové turistické mýdlo s číslem 132 – Bruntál – náměstí Míru, městské hradby, kostel Nanebevzetí Panny Marie. Bruntál, založený moravským markrabětem Vladislavem Jindřichem pravděpodobně roku 1213, se o 10 let později stal nejstarším městem na území nynější České republiky, když od českého krále Přemysla I. Otakara obdržel jako vůbec první obec v českých zemích magdeburské městské právo. Český název města je odvozen z původního německého názvu Freudenthal a byl poprvé použit v roce 1456. Důvodem založení města byla jednak nutnost zabezpečit severní hranici Moravy proti kolonizačním snahám vratislavského biskupství v téměř liduprázdném území Jeseníků, jednak rudné bohatství těchto hor. Těžba drahých kovů byla po dlouhou dobu hlavním zdrojem prosperity města.

 
17. 8. 2021 | Rubrika: Nejnovější turistická mýdla | Komentářů: 0

Turistické mýdlo 0275 - Frýdlant - Frýdlantský betlém

S radostí všem sběratelům oznamujeme, že bylo vyrobeno nové turistické mýdlo s číslem 0275 Frýdlant - Frýdlantský betlém. V jedné z nejstarších budov ve Frýdlantě je umístěn zajímavý pohyblivý betlém, jehož autorem je zdejší rodák Gustav Simon. Betlém je umístěn v bývalé obytné místnosti tvůrce tohoto díla, v níž strávil velkou část svého života - narodil se v červnu 1873, zemřel v požehnaném věku osmdesáti let na Štědrý den roku 1953. Po celý svůj život pracoval v zemědělství a jesličky byly jeho koníčkem. Stavba jesliček trvala déle než 60 let, než mohly být předvedeny veřejnosti. Zpočátku byly nepohyblivé, teprve v následujících letech byl vestavěn hodinový stroj a jednotlivé postavy se začaly pohybovat. Dnes se v betlému pomocí hodinového stroje a provazové šňůry pohybuje přes sto figur lidí a zvířat.

 
26. 7. 2021 | Rubrika: Nejnovější turistická mýdla | Komentářů: 0

Turistické mýdlo 0274 - Frýdlant - Městské muzeum Špitálek

S radostí všem sběratelům oznamujeme, že bylo vyrobeno nové turistické mýdlo s číslem 0274 Frýdlant - Městské muzeum Špitálek. V roce 2012 byla slavnostně otevřena nová expozice městského muzea Špitálek v ulici Míru, čp. 176, jen pár kroků od historické radnice. Historie této budovy sahá až do roku 1561, kdy špitál sloužil jako útulek pro nemocné, přestárlé, chudé a jinak postižené obyvatele. Budova plnila svůj účel ubytovacího zařízení pro sociálně slabé až do roku 2007. Poté prošla celkovou rekonstrukcí a byla sem umístěna muzejní expozice. Návštěvníkům nabízí pohled do nově zrekonstruovaných prostor, ve kterých jsou umístěny tematické expozice věnované archeologii, řemeslům a historii města. Unikátním exponátem je nález základů chlebové pece, jejíž replika je umístěna na nádvoří muzea. Součástí muzea je také nově zrekonstruovaná kaple s původní Pietou. 

 
26. 7. 2021 | Rubrika: Nejnovější turistická mýdla | Komentářů: 0

Turistické mýdlo 0273 - Frýdlant - radniční věž a muzeum

S radostí všem sběratelům oznamujeme, že bylo vyrobeno nové turistické mýdlo s číslem 0273 Frýdlant - radniční věž a muzeum. Současná radnice ve Frýdlantu byla postavena na místě zbouraných čtyř domů a nahradila staré sídlo radních, které do roku 1897 stávalo v centru náměstí. Stavba nové radnice byla dokončena v roce 1896 a její prostory poté využíval také záložní spolek, městská spořitelna či policie. Roku 1973 prošel objekt generální rekonstrukcí elektroinstalace a během pěti let, mezi roky 1985 a 1989, byl opraven balkon nad hlavním vchodem. Roku 2001 se čištění a rekonstrukce dočkaly kamenné prvky na věži. Poškozené prvky, které nesly ochoz nebo balkony, byly opraveny nebo případně nahrazeny novými. Nad věžní hodiny navíc dělníci doplnili ochrannou stříšku. Další opravou prošla radnice v letech 2009 a 2010, kdy objekt získal široký výtah, díky němuž je bezbariérově přístupná, dále nové nátěry získala všechna okna a obnoveny byly i vitráže. Následkem škod, které způsobila povodeň roku 2010, kdy na náměstí bylo 1,5 metu vody, se ještě v témže roce opravily podlahy v přízemí budovy.

 
26. 7. 2021 | Rubrika: Nejnovější turistická mýdla | Komentářů: 0

Turistické mýdlo 0272 - Frýdlant - rozhledna Frýdlantská výšina

S radostí všem sběratelům oznamujeme, že bylo vyrobeno nové turistické mýdlo s číslem 0272 Frýdlant - rozhledna Frýdlantská výšina. Rozhlednu na Frýdlantské výšině či také na Resselově kopci postavil okrašlovací spolek pro město Frýdlant roku 1890. Vyhlídková věž byla dřevěná, opláštěná a 14 metrů vysoká a turisté ji využívali společně s přilehlým jednoduchým pohostinstvím až do roku 1906. Tehdy musela být pro celkovou zchátralost stržena a o pouhý rok později byla postavena nová. Za její stavbou stál opět okrašlovací spolek a 30. dubna 1907 přivítala první návštěvníky. Dvacet metrů vysoká stavba byla vystavěna z pálených cihel a žulových bloků a sloužila k dalekým výhledům do roku 1945. Po druhé světové válce začala rozhledna chátrat, v padesátých letech pak byla uzavřena a přebudována na letecký maják. V roce 1979 byly všechny tyto zařízení přesunuty na nově vybudovaný stožár stojící vedle rozhledny a ta se vrátila zpět TJ Frýdlant, která ji předala do užívání svému turistickému odboru. Ti věž důkladně opravili a po dlouhé době ji zpřístupnili návštěvníkům. V okolí roku 1982 vybudovali příjemný výletní areál U rozhledny. 

 
26. 7. 2021 | Rubrika: Nejnovější turistická mýdla | Komentářů: 0

Turistické mýdlo 0271 - Frýdlant - hrad a zámek

S radostí všem sběratelům oznamujeme, že bylo vyrobeno nové turistické mýdlo s číslem 0271 Frýdlant - hrad a zámek. Renesanční hrad a zámek Frýdlant stojí na okraji stejnojmenného města na mohutném čedičovém ostrohu nad říčkou Smědou a patří k nejvýznamnějším památkám u nás. Nejprve zde stával raně gotický hrad, který založili v polovině 13. století Ronovci, z něhož se zachovala pouze mohutná válcová věž. Roku 1278 vzal Přemysl Otakar II. Frýdlant Berkům z Dubé a prodal jej Biberštejnům, kteří patřili k nepřátelům husitů i krále Jiřího. V roce 1558 se hrad dostal do majetku Redernů. K významné stavební aktivitě došlo z iniciativy Melchiora z Redernů po roce 1582, který z Frýdlantu vytvořil rodovou rezidenci. Renesanční úpravu hradu provedl italský stavitel Marcus Spazzio a postavil zde také renesanční Dolní zámek. Výstavbou kaple sv. Anny byla v letech 1598 - 1602 přeměna hradu v podstatě dokončena.

 
26. 7. 2021 | Rubrika: Nejnovější turistická mýdla | Komentářů: 0

Turistické mýdlo 083 - Krásno - Hornické muzeum

S radostí všem sběratelům oznamujeme, že bylo vyrobeno nové turistické mýdlo s číslem 083 - Krásno - Hornické muzeum. Muzeum se rozkládá v prostoru cínového dolu Vilém, vybudovaném v období 1. světové války. Tehdy vedl nedostatek surovin k obnovení hornické činnosti i v oblasti Slavkovského lesa. Po skončení války nastal ale opět úpadek a v roce 1921 byl důl Vilém uzavřen. Počátek novodobé historie celého ložiska Krásno je datován novou velkorysou otvírkou zahájenou v roce 1955. Do roku 1970 byla ruda ze Schnödova pně těžena na povrch jámou Vilém, od roku 1971 byla těžba převedena na novou hlavní jámu Huber.

 
26. 7. 2021 | Rubrika: Nejnovější turistická mýdla | Komentářů: 0

Turistické mýdlo 0241 - Dobruška - rodný domek F. V. Heka

S radostí všem sběratelům oznamujeme, že bylo vyrobeno nové turistické mýdlo s číslem 0241 - Dobruška - rodný domek F. V. HekaRodný domek F. V. Heka Nachází se v Dobrušce v Novoměstské ulici, asi 50 m od náměstí F. L. Věka. Už z dálky ho poznáte podle bílé omítky a šindelové střechy s ozdobným štítem, půvabná je i dřevěná pavlač. Expozice má tři části. Obytná světnička připomíná bydlení lidí na počátku 19. století. Uvidíte v ní dobový ručně malovaný nábytek, obrázky malované na skle, kolovrátek, loučník a spoustu dalších dnes již nepoužívaných předmětů. Hekovu osobnost zde připomínají hudební nástroje a dobové knihy. Na světničku navazuje kupecký krám, ve kterém se seznámíte se sortimentem tehdy prodávaného zboží. Většinou to jsou potřeby pro domácnost a hospodářství, takže se dozvíte, co to je drclák, šráček či trdlo, uvidíte různé nádoby, formy i zemědělské nástroje. Dominantou krámku však jsou dřevěné držáky na váhy v podobě dvou mořských panen, které skutečně pocházejí z Hekova majetku a byly použity i při natáčení televizního seriálu F. L. Věk. 

 
17. 7. 2021 | Rubrika: Nejnovější turistická mýdla | Komentářů: 0

Turistické mýdlo 0211 - Litomyšl - Stará radnice, ulička J. Váchala, socha B. Smetany

S radostí všem sběratelům oznamujeme, že bylo vyrobeno nové turistické mýdlo s číslem 211 – Litomyšl – Stará radnice, ulička Josefa Váchala, socha Bedřicha Smetany. Počátky Litomyšle sahají do raného středověku, kdy zde procházela významná obchodní stezka mezi Čechami a Moravou. Nejstarší důvěryhodná písemná zpráva o současné Litomyšli se váže k závěru 11. století, kdy byl na dnešním zámeckém založen kostel či klášter a od té doby se tady začala formovat osada, kterou český král Přemysl Otakar II. v roce 1259 povýšil na město s královskými právy. V roce 1344 bylo papežem na žádost Karla IV. povýšeno pražské biskupství na arcibiskupství a současně zřízeno nové biskupství v Litomyšli. Město pod biskupskou správou vzkvétalo a panoval zde čilý stavební ruch. Přestavovalo se biskupské sídlo i katedrála, město získalo hradby, měšťané vystavěli radnici. Na okraji historického jádra byl založen augustiniánský klášter, ovšem během husitských válek město utrpělo značné škody, roku 1421 zaniklo biskupství a zničeny byly i církevní stavby. 

 
16. 7. 2021 | Rubrika: Nejnovější turistická mýdla | Komentářů: 0

Turistické mýdlo 0162 - Lbosín - rozhledna Špulka

S radostí všem sběratelům oznamujeme, že bylo vyrobeno nové turistické mýdlo s číslem 0162 - Lbosín - rozhledna Špulka. Rozhledna Špulka byla vybudována v letech 2013 – 2014 ve spolupráci 21 obcí, seskupených v mikroregionu CHOPOS. Původním plánem byl vznik naučného místa poskytujícího veškeré informace o mikroregionu, tento záměr se nakonec rozšířil i o stavbu rozhledny, nacházející se na vrchu Březák u Lbosína. Tak jako klasická špulka navíjí cosi dlouhého, což může být pevné i křehké, tak si lze představit i vzájemnou spolupráci obcí usilujících o rozvoj regionu. Proto se právě špulka stala tvarem rozhledny a symbolem této oblasti.

 
4. 7. 2021 | Rubrika: Nejnovější turistická mýdla | Komentářů: 0


 


Turistická mýdla - celostátní sběratelská hra

Turisticka mydla


Statistiky

Online: 1
Celkem: 163325
Měsíc: 6810
Den: 250