Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nejnovější turistická mýdla

Příspěvky

Turistické mýdlo 062 - Prales Mionší - Beskydy

S radostí všem sběratelům oznamujeme, že bylo vyrobeno nové turistické mýdlo s číslem 062 - Prales Mionší - Beskydy. Prales Mionší patří k nejznámějším rezervacím v Moravskoslezských Beskydech a svou rozlohou k největším pralesům v České republice. Nachází se na hřebeni a přilehlých příkrých svazích vrcholů Úplaz (949,6 m), Velká Polana (893 m) a Mionší vrch (883 m) a kromě stromoví je tvořen lesními loukami, pramenisky a v jihovýchodní části i drobnými skalkami. Prales leží v nadmořské výšce 720 až 950 m, pouhý 1 km od středu obce Horní Lomná a již od 17. století byly jeho lesní porosty ponechávány bez zásahů s ohledem na nerušený úkryt zvěře, hlavně jelení, srnčí a tetřevů. V roce 1904 si nechal arcivévoda vystavět v krásném prostředí loveckou chatu, v níž trávil volné chvíle při lovu tetřevů a jelenů, na nějž se vydával koňmo po úzké lesní cestě. První územní ochrana pralesa Mionší se datuje od roku 1922. V minulosti bylo možné navštívit samotný prales Mionší s průvodcem po zřízené naučné stezce.

 
3. 9. 2020 | Rubrika: Nejnovější turistická mýdla | Komentářů: 0

Turistické mýdlo 061 - Dolní Lomná - Beskydy

S radostí všem sběratelům oznamujeme, že bylo vyrobeno nové turistické mýdlo s číslem 061 - Dolní Lomná - Beskydy. Obec Dolní Lomná leží v malebném údolí Těšínských Beskyd říčky Lomné na pomezí sousedního Polska a Slovenska, v nejvýchodnější části ČR, obklopena lesy. Řadí se mezi nejkrásnější a nejvyhledávanější údolí Moravskoslezských Beskyd. Horní a Dolní Lomná byly až do roku 1899 společnou obcí nesoucí název Lomná, která byla rozdělena v roce 1900. V místech dnešní obce se od roku 1720 nacházelo několik velkých salaší, které patřily Těšínskému knížeti, přičemž největšího rozkvětu dosahovalo salašnictví v 18. století. Počátkem 19. století byly zakládány průmyslové podniky a salaše byly postupně rušeny. Tehdy bylo v obci založeno povoznictví především pro přepravu dřeva, které prosperovalo do konce druhé světové války. V Dolní Lomné se každoročně koná mezinárodní folklórní festival Slezské dny.

 
3. 9. 2020 | Rubrika: Nejnovější turistická mýdla | Komentářů: 0

Turistické mýdlo 142 - Olomouc - Pevnost poznání a Barokní prachárna

Pevnost poznání vznikla roku 2015 jako interaktivní muzeum popularizace vědy na střední Moravě. Sídlí v areálu Korunní pevnůstky v centru Olomouce a patří do kategorie tzv. science center, poskytujících neformální prostředí pro hravé objevování přírodních a společenských jevů. Vedle čtyř stálých expozic, vybavených více než dvěma stovkami modelů a přístrojů, muzeum nabízí pravidelné akce a programy. Barokní prachárna byla vybudována v roce 1758 jako první ze čtyř objektů Korunní pevnůstky a patřila ke čtyřem válečným prachárnám umístěným v bastionech uvnitř Olomoucké pevnosti. Byla postavena v ryze účelových vojenských formách a zřízena tak, aby splňovala maximálně možné bezpečnostní požadavky na uskladnění trhavin. Svému účelu sloužila velmi dobře, proto nebyla později výrazněji upravována. K lepší ostraze byla těsně u prachárny přistavěna ohradní zeď. Svému účelu měla prachárna sloužit především za válečných konfliktů.

 
30. 8. 2020 | Rubrika: Nejnovější turistická mýdla | Komentářů: 0

Turistické mýdlo 093 - Kadaň - hrad a muzeum

S radostí všem sběratelům oznamujeme, že bylo vyrobeno nové turistické mýdlo s číslem 093 - Kadaň - hrad a muzeum. Kadaňský hrad byl vystavěn na okraji skalnatého srázu nad řekou Ohří kolem roku 1260 za krále Přemysla Otakara II. a vznikl spolu s městem. Z obytných budov raně gotického hradu se zachovaly po všech přestavbách jen sklepy a části obvodových zdí přízemí. Ostatní části hradu vznikly při přestavbách roku 1547 a hlavně po požáru roku 1811. Za Marie Terezie byl v letech 1750 - 1755 přestavěn na kasárny a tím ztratil ryzí středověký charakter. Roku 1811 opět vyhořel a v letech 1816 - 1818 obnoven. Hrad v Kadani je pravidelný čtyřhranný hradní objekt s věžemi v rozích. Do dnešních dnů se zachovala jedna věž dosahující výšky 2. patra a základy dalších, dále palác a vedlejší stavení. Hrad byl zapojen do městského opevnění. I přes všechny přestavby si hrad dobře zachoval původní gotickou dispozici, je jednou z ukázek typu středoevropského kastelu. 

 
28. 8. 2020 | Rubrika: Nejnovější turistická mýdla | Komentářů: 0

Turistické mýdlo 092 - Kadaň - Františkánský klášter

S radostí všem sběratelům oznamujeme, že bylo vyrobeno nové turistické mýdlo s číslem 092 - Kadaň - Františkánský klášter. Na ostrohu nad řekou Ohří na okraji Kadaně se nachází Františkánský klášter, patřící od roku 1995 mezi národní kulturní památky ČR. Jeho vznik je opředen legendou, podle níž na jeho dnešním místě stálo městské popraviště. Na něm měl být oběšen šlechtic, který se vzepřel panovníkovi a cestou na popraviště prosil skrz své svaté pomocníky Boha o odpuštění. Zachránilo mu to život, přestože visel na šibenici tři dni a tři noci, nezemřel. Byl proto osvobozen a město na tomto místě postavilo kapli Čtrnácti svatých pomocníků. Historie kaple začíná někdy kolem roku 1470.

 
28. 8. 2020 | Rubrika: Nejnovější turistická mýdla | Komentářů: 0

Turistické mýdlo 091 - Kadaň - radniční věž

S radostí všem sběratelům oznamujeme, že bylo vyrobeno nové turistické mýdlo s číslem 091 - Kadaň - radniční věž. Historie radniční budovy v Kadani a její věže sahá do pozdního středověku, jelikož vznikla někdy v druhé polovině 14. století na rohu náměstí a ulice Svatých. Nejpozději počátkem 16. století byla na nároží budovy postavena reprezentativní věž, která chránila vstup na schodiště do úředních prostor. Z ochozu věže bylo možno přehlédnout dění v celém městě, na jeho hradbách i v okolí. Budova radnice získala na počátku 19. století klasicistní ráz, přičemž některé její formy vycházejí jistě i z barokních úprav ve 2. polovině předchozího věku. Mezi okny 1. a 2. patra v hlavním průčelí, které je obráceno do náměstí a jež dříve obsahovalo místnosti pro purkmistra a později starostu, lze spatřit čtveřici erbů. Tři z nich - zleva uherský, poté říšský císařský a následně český - reprezentují panovníka, čtvrtý již patří Kadani. Městský znak se opakuje i ve štítě obráceném do ulice.

 
28. 8. 2020 | Rubrika: Nejnovější turistická mýdla | Komentářů: 0

Turistické mýdlo 082 - Jáchymov - hornické muzeum Štola č.1

S radostí všem sběratelům oznamujeme, že bylo vyrobeno nové turistické mýdlo s číslem 082 - Jáchymov - hornické muzeum Štola č.1. Na okraji města Jáchymov se nachází hornické muzeum s názvem Štola č.1, které připomíná nejen způsob dobývání nerostů v minulém století, ale také utrpení politických vězňů, kteří byli nuceni v této a podobných štolách těžce pracovat. V roce 1952 vyrazily Jáchymovské doly v těsné blízkosti dolu Svornost Štolu č. 1 o délce 260 m, která měla ověřit výskyt uranového zrudnění. Pracoviště bylo spojeno s oploceným koridorem dolu Svornost, proti případnému útěku vězňů byly při ústí štoly nainstalovány masivní mříže. Provoz štoly byl definitivně ukončen v roce 1957. V roce 2008 byla Štola č. 1 zpřístupněna pro veřejnost, jsou v ní k vidění ukázky různých druhů výztuže, důlních vozíků a dobývacích technik. Zázemí Štoly č. 1. doplňuje hornickou památku o připomínku tábora Svornost, ve kterém nuceně pracovali političtí vězni.

 
1. 8. 2020 | Rubrika: Nejnovější turistická mýdla | Komentářů: 0

Turistické mýdlo 081 - Sokolov - zámek a muzeum

S radostí všem sběratelům oznamujeme, že bylo vyrobeno nové turistické mýdlo s číslem 081 - Sokolov - zámek a muzeum. Předchůdcem dnešního sokolovského zámku byla vodní tvrz, kterou roku 1480 Šlikové přestavěli na hrad obdélníkového půdorysu se čtyřmi věžemi. V 17. století z něj rod Nosticů vytvořil pozdně renesanční zámek, jenž byl později barokně upravený. Na počátku 19. století prošel zámek úpravami  v klasicistním stylu. Po druhé světové válce zde dlouhá léta sídlila československá armáda. V letech 1993 – 1994 byl kompletně rekonstruován. V současné době zde sídlí městská knihovna a muzeum. Stálá expozice muzea je umístěna v 11 sálech v prvním patře zámku a popisuje historii regionu, hornictví a návazné výroby či historii rodu Nostitzů, v letech 1622 – 1945 majitelů zámku. Dvě místnosti jsou vyhrazeny tvorbě malíře Davida Friedmanna, který na Sokolovsku působil v letech 1946 – 1947Mezi exponáty patří nerosty z regionu, ukázky flóry a fauny, produkce porcelánu, hudebních nástrojů a další zajímavosti.

 
1. 8. 2020 | Rubrika: Nejnovější turistická mýdla | Komentářů: 0

Turistické mýdlo 073 - Pec pod Sněžkou - Krkonoše

S radostí všem sběratelům oznamujeme, že bylo vyrobeno nové turistické mýdlo s číslem 073 - Pec pod Sněžkou - Krkonoše. Pec pod Sněžkou je významným horským střediskem zimní i letní rekreace a významným centrem cestovního ruchu. Přímo ve městě se nachází lyžařský areál, který je součástí největšího lyžařského resortu v Česku, nad Pecí se nachází Sněžka, nejvyšší hora České republiky. Obec vznikla v druhé půli 16. století, kdy byla jednou ze tří částí Velké Úpy. Jednalo se o důsledek těžby dřeva a rozsáhlému mýcení lesního porostu v oblasti. První písemná zmínka o Peci pod Sněžkou je z roku 1790. Součástí katastru města je i nepatrná část historického Slezska, ležíci severovýchodně od horského hotelu Luční bouda. Novodobou dominantou města je hotel Horizont, jehož výstavba započala roku 1971. K historickým památkám patří hospoda Na Peci z roku 1793 a kaple Panny Marie ze začátku 20. století.

 
1. 8. 2020 | Rubrika: Nejnovější turistická mýdla | Komentářů: 0

Turistické mýdlo 003 - Boskovice - radniční věž

S radostí všem sběratelům oznamujeme, že bylo vyrobeno nové turistické mýdlo s číslem 003 - Boskovice - radniční věž. Budova městské radnice s věží se nachází na horním konci Masarykova náměstí a je výraznou dominantou města Boskovic. V současné době v budově sídlí Městský úřad, informační středisko Boskovice a galerie Otakara Kubína. Věž vysoká 41,5 metru byla pro turisty zpřístupněna v roce 2010 a na vyhlídkový ochoz, z něhož kdysi hlásný vytruboval kolik je hodin, vede 106 schodů. Z vyhlídky na Boskovice a okolí se tedy můžete pokochat i vy, pokud zavítáte do informačního centra, kde si určitě kromě vstupenky kupte také Turistické mýdlo !

 
14. 7. 2020 | Rubrika: Nejnovější turistická mýdla | Komentářů: 0


 Statistiky

Online: 1
Celkem: 79974
Měsíc: 5982
Den: 192