Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kostely na Moravě

Příspěvky

Moravská Huzová - kostel sv. Floriána

Na návsi v obci Moravská Huzová nedaleko Štěpánova u Olomouce stojí kostel sv. Floriána. Svatostánek se nachází na místě kaple, která zde byla postavena v roce 1746 a zasvěcena sv. Florianu. V roce 1788 byla kaple rozšířena na filiální kostel hnojicke farnosti. V roce 1886 postavena farní budova a od roku 1890 měla Moravská Huzová samostatnou farnost. Nejznámějším zdejším knězem byl František kardinál Tomášek, arcibiskup pražský a primas český, který zde působil letech 1954-1965 jako administrátor farnosti Moravská Huzová.

 
4. 8. 2019 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0

Štarnov - kostel sv. Mikuláše

V obci Štarnov nedaleko Šternberka byly postupně vystavěny tři kostely, přičemž první zde stál již v 15.století. Zmínka o něm je v protokole duchovního soudu u olomouckého arcibiskupství z 30.4.1479, který řešil spor štarnovských farníků s hnojickým farářem Jakubem. Štarnovští si na faráře stěžovali, že odmítal vykonávat kněžské služby při štarnovském kostele. Bylo slyšeno 10 svědků, ale dochoval se zápis jen osmi z nich. Byli to občané mimo Štarnova, z jejichž výpovědí vyplynulo, že Štarnov již před dobou husitskou měl kostel, u něhož však služby vykonávali faráři z nedaleké obce Hnojice buď sami nebo svými kaplany. Starý vikář Jan ze Šternberka napsal, že kostel byl vypálen husity v letech 1437-1440 pod vedením hejtmana Parduse z Horky u Vratkova.

 
3. 8. 2019 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0

Potštát - kostel sv. Bartoloměje

První písemná zpráva o farním kostele sv. Bartoloměje v Potštátu je z roku 1408, kdy byl zmíněn spolu s farou. Vlastní stavba je však staršího data, patrně z poloviny 14. století. V jádře gotický kostel s renesanční a barokní úpravou nabyl současné podoby po pseudoslohové přestavbě v 19. století, kdy město roku 1866 postihl velký požár.

 
29. 7. 2019 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0

Potštát - kostel Nanebevzetí Panny Marie

Hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie byl postaven krátce po ukončení třicetileté války Martinem Desmarezem, regentem panstva Potštátu. V roce 1658 byl ještě rozšířen, zřejmě protože do Potštátu proudilo stále více věřících, neboť se proslavil jako poutní kostel. Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie okolo 15. srpna trvaly tři dny a na výpomoc byli pozváni kněží z piaristického koleje ve Staré Vodě. Zajímavé také bylo, že pro české poutníky se tehdy kázalo mimo kostel česky.

 
29. 7. 2019 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0

Razová - kostel sv. Michala

Jednolodní kostel svatého Michala v Razové byl postaven uprostřed obce v letech 1580 - 1590 za rychtáře Mathiase Kellera a pastora Magnuse Jahna. Jeho předchůdcem byla dřevěná protestantská modlitebna, ke které byla roku 1580 přistavěna kamenná věž a o 10 let později vznikl za sedmnáct týdnů samotný zděný kostel v gotickém slohu. Patronem kostela i přilehlé fary byl kníže Lichtenštejn, majitel zdejšího panství, nicméně jeho zařízení bylo postupně vybavováno na náklady místních občanů. 

 
27. 7. 2019 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0

Horka nad Moravou - kostel sv. Mikuláše

Kostel sv. Mikuláše v Horce nad Moravou byl postaven na místě bývalého hradu, který byl roku 1593 rozbořen. Hrad byl postaven nejpozději roku 1402 na pahorku nad dnešním mlýnským náhonem a zřejmě se jednalo o malé šlechtické sídlo, možná na základech bývalého kostelíka, který zde stál již roku 1279. Již tehdy se okolo Horky nacházely močály a bažiny, které hrad dokonale chránily. Hrad sehrál významnou roli v době husitských válek, kdy byl opěrným bodem husitů. Obec patřila rodu Horeckých a zeman Jan Pardus z Horky byl proslulý válečník na straně husitů a zúčastnil se i válek v Uhrách a dobývání Plzně roku 1433.

 
24. 7. 2019 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0

Bohutice - kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bohuticích byl postaven v letech 1867 - 1869 vedle zámku díky prostředkům majitelů panství Josefa a Aloisie Seydlových, kterým zemřeli synové – dědici. Oba manželé byli zbožní, a tak se rozhodli, že členové jejich rodiny budou v novém kostele po smrti uloženi. Položení základního kamene proběhlo 11.5.1867 a o dva roky byl svatostánek dokončen na slavnost Nanebevzetí P. Marie. Tehdy byl na vrchol kostelní věže vytažen a upevněn kříž. Na podzim byla stavba předána a v den Sv .Kateřiny byly z brněnského Petrova přivezeny čtyři posvěcené zvony.

 
20. 7. 2019 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0

Pustiměř - rotunda sv. Pantaleona, klášter benediktinek, kaple sv. Anny a kostel sv.Benedikta

Kostel sv. Benedikta v obci Pustiměř byl postaven v roce 1901 jako náhrada staršího, který byl o rok dříve stržen kvůli četným trhlinám ve zdivu. Pracovalo na něm denně až 31 zedníků, 15 učňů, 29 nádeníků, 18 nádenic. Stavební materiál pocházel z místní cihelny a na kostel jich bylo spotřebováno asi 773 415. Nový kostel byl posvěcen 27. dubna 1902 olomouckým arcibiskupem Theodorem Kohnem.

 
17. 7. 2019 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0

Mezina - kostel Nejsvětější Trojice

Kostel Nejsvětější Trojice byl v obci Mezina postaven v letech 1777 - 1778 jako jednolodní stavba se zaklenutou valenou klenbou. Později byla přistavena sakristie a další úpravy proběhly v roce 1822 a ve druhé polovině 20. století. Poslední opravy byly dokončeny roku 2003, kdy byla zrenovována zajímavá ohradní zeď kolem hřbitova z lomového kamene vymezující areál a do vstupu byla vsazena kovová brána se dvěma zděnými omítnutými pilíři.

 
16. 7. 2019 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0

Mohelnice - kostel sv. Tomáše z Canterbury

Kostel sv. Tomáše z Canterbury v Mohelnici byl původně zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie a první písemný doklad o jeho existenci pochází z roku 1247, kdy byl jmenován v papežské listině. Jádro stavby pochází románské z doby před rokem 1247 a z té doby se dochovalo zdivo lodi. V první polovině 14. století bylo přistavěno již v gotickém slohu kněžiště se sakristií a věž. Loď byla zaklenuta mezi lety 1466 a 1480 a ve stejné době vznikl portál do původní sakristie, přičemž byl znovu vysvěcen. Kostel byl údajně pobořen v roce 1642 Švédy, kteří zapálili mlýn a od něj shořelo celé vnitřní město. Kostel byl poté provizorně upraven a roku 1651 dokončeno zastřešení věže, ale v roce 1680 ovšem vyhořel znovu.

 
8. 7. 2019 | Rubrika: Kostely na Moravě | Komentářů: 0